TAYLAN ERTEN

Zeytinlik dibine sanayi kondurmak!

0

     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Sanayi Komisyonunda önceki gün görüşülmeye başlandı.

0
TAYLAN ERTEN

Yap anayasa boz anayasa !

0

  21 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde kabul edilen 85 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu milli egemenlik ilkesi temelinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecini başlatan anayasa olarak tarihe geçti. 24 maddeden oluşuyordu. Kuvvetler birliğine dayalı “meclis hükümeti” sistemini düzenliyordu.

0
TAYLAN ERTEN

İstihdam hikâyelerine…

0

   Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen katıldığım İstatistik Konseyi (*) toplantılarından birinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun ekonomi muhabirleri için “istatistik okur yazarlığı” seminerleri düzenlemesini önermiştim.

0
TAYLAN ERTEN

Dibe vuruşun yolsuzluk hâli

0

 Cumhuriyeti cumhuriyet yapan bütün temel değer, kavram ve kurumların dibe vurduğu bir zaman dilimindeyiz.

0
TAYLAN ERTEN

Yazgı…

0

   2017 yılının 16 Nisanından beri memleketin tartışma gündemi tek maddeden ibaret: Türkiye’nin “bindiği” siyasi alâmet ülkeyi nereye götürecek; kıyamete mi, selâmete mi? Kakofonik bir münazara velvelesi ki insanda ne kulak bırakıyor ne sinir ne sükûnet!

0
TAYLAN ERTEN

Yastık altı hikâyeleri!

0

   Hazine yastık altındaki 100 milyar dolarlık altın için atağa kalkmış! Meslek hayatının yaklaşık 40 yılını ekonomi gazetecisi olarak tüketmiş biri olarak, işler sarpa sardıkça ahalinin “yastık altına” göz dikmeyen bir ekonomi yönetimine rastlamadım dersem abartmış olmam.

0
TAYLAN ERTEN

Uygarlıkla Türkiye arasındaki sehpa !

0

     Her duyduğumda “ Ben hangi ülkede yaşıyorum?” sorusunun zihnime bir “yılan” gibi çöreklendiğini hissedip dehşete kapıldığım…

0
TAYLAN ERTEN

Medyanın halleri

0

     Düşünce ve ifade özgürlüğü… Basın özgürlüğü… Halkın bilgi edinme ve haber alma hakkı… Halkın bilgi edinme ve haber alma hakkının “taşıyıcısı” gazetecinin mesleğini her türlü baskı ve tehditten uzak icra edebilme hakkı…

0
TAYLAN ERTEN

Özgürlükçü anayasanın mahkemesi

0

  Sırayı bilmiyordum, kurum hikâyesinden öğrendim: Türkiye, Avrupa’da anayasa mahkemesi kuran dördüncü ülkeymiş. 1962 yılından söz ediyorum.

0
TAYLAN ERTEN

Yoksulum, yaşlıyım, açım!

0

     Türkiye’nin nüfusu 80 milyona dayandı. Devletin resmi istatistik tanımlamalarına göre, nüfusun “sürekli yoksulluk”, “yoksulluk sınırının altında” ve “maddi yoksunluk” şartlarında yaşayan vatandaş sayısı toplam 48 milyon (Türkiye İstatistik Enstitüsü ’nün 2015, 2016 yılları verileri.)

0