Havayollarında Biletleme Sorunları -15-

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim konusunda yetersizliğine yönelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili TÜRSAB’ın girişimde bulunması,

 

 

 

 

 • Hukuk destekli kurumsal denetim mekanizmasının olmamasına yönelik; TÜRSAB içinde ve/veya dışında bağımsız denetleme kurulu oluşturulması ve tüm illerde faaliyet göstermesi,
 • TÜRSAB’ta etik kurulun oluşturulmamasına yönelik; TÜRSAB’ta mesleki etik kurallarının belirlenmesi, TÜRSAB’ta mesleki etik kurulunun oluşturulması ve acentacı yemin metni oluşturulması,
 • Kalifiye eleman bulunamamasına yönelik; TÜRSAB BYK’larında eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması, TÜRSAB ve TUADER’in staj yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin işbirliği yapması, meslek içi eğitimlerin çevrim içi (online) olarak TÜRSAB tarafından verilmesi, TÜRSAB iş başvuru hattı ve TÜRSAB İK web sitesinin oluşturulması,
 • SGK primlerinin yüksek olmasına yönelik; TÜRSAB-İŞKUR işbirliği sağlanarak SGK primlerine destek alınması,
 • Gezici acentacılık hizmetlerine müsaade edilmesine yönelik; bu konudaki denetimlerin artırılması ve bu tür faaliyette bulunan kişi ya da kişilerin belgelerinin iptal edilmesi,
 • Mevcut acenta sayısının gereğinden fazla olmasına yönelik; bölge esaslı kota uygulamasına geçilmesi ve TÜRSAB tarafından yeni acenta açma koşullarının zorlaştırılması,
 • Devlet desteklerinin acentalara yansımamasına yönelik; acentaların devlet desteklerinden faydalanması için TÜRSAB’ın girişimlerde bulunması,
 • Yetkisiz işletmelerde havayolu logolarının kullanılmasına yönelik; bu logoların kaldırılması hususunda TÜRSAB’ın gerekli girişimlerde bulunması ve TÜRSAB’ın ve/veya seyahat acentalarınının, havayollarının logo kullanımı konusunda denetimlerini arttırması noktasında iş birliği yapması.

 

Bakanlıklara ve Kamu Kurumlarına Yönelik Öneriler:

 • Havayollarının kendi web sitelerinden satışa zorlamasına yönelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın talimatnamesiyle havayollarının acentalardan daha ucuza bilet satmasının engellenmesi,
 • Bilet komisyonlarındaki KDV oranlarının %18 olmasına yönelik; KDV oranının %8’e düşürülmesi için TÜRSAB’ın maliye nezdinde girişiminin olması,
 • Havayollarının denetlenememesine yönelik; havayolları reklam faaliyetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kontrol edilmesi, tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme getirilmesi ve internette sıfır hizmet bedeli ile yapılan bilet satışlarından kaynaklı haksız rekabetin önlenmesi,
 • İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenememesine yönelik; kaçak acentacılık faaliyetlerinin BTK’da tanımlanması,
 • Havayolu reklamlarının denetlenememesine yönelik; havayolu reklamlarındaki aldatıcı uygulamaların önlenmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim konusunda yetersizliğine yönelik; Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri'nde asli görevi denetim olan personel istihdamının sağlanması,
 • Denetim faaliyetlerinde tek yetkilinin TÜRSAB olamamasına yönelik; mevzuat değişikliği ile denetimin TÜRSAB’a devredilmesi,
 • SGK primlerinin yüksek olmasına yönelik; SGK primlerinin bölgesel ve sezonsal bazda ele alınması,
 • Devlet desteklerinin acentalara yansımamasına yönelik; faizsiz kredi imkânlarının sağlanması, acentaların teknik ve dijital anlamda teknoloji yenilemesi ve geliştirmesi hususunda Kalkınma Ajansı - KOSGEB vb. desteğinin sağlanması, ihracatçı birliklerinde turizm hizmet ihracatçı birliğinin kurulması ve seyahat acentalığı faaliyetinin ihracat desteği içinde yer alması ve kalkınmakta olan bölgelere yönelik olan ve sosyal tur içeriğindeki paket grup seyahatleri düzenlemelerinde bilet satış artışlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim konusunda yetersizliğine yönelik; Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili TÜRSAB’ın girişimde bulunması.


 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar