Havayollarında Biletleme Sorunları -14-

SONUÇ

 

 

 

Seyahat Acentalarının Havayolu Biletleme Sorunları Çalıştayı’nda; Rekabet, Mali, Acenta ve Havayolları İlişkileri, Denetleme, İnsan Kaynakları ve Diğer Sorunlar başlıklarıyla biletleme sorunları tartışılmış, acentaların ifade ettikleri 109 sorun ortaya konmuş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınarak toplamda 255 farklı oylama yapılmıştır.

Tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik ortaya konulan çözüm önerileri TÜRSAB’a, Bakanlıklara ve Kamu Kurumlarına, Havayollarına ve diğer paydaşlara öneriler olmak üzere başlıklar halinde toplanmıştır:

TÜRSAB’A Yönelik Öneriler;

 Havayolları web sayfası ve GDS’ler arasındaki fiyat farkını önlemeye yönelik; TÜRSAB’da ve THY’de konu ile ilgili bir takip biriminin kurulması ve kanuni takibin yapılması,

 Yurt dışı menşeili çevrim içi (online) bilet sistemi rekabetini önlemeye yönelik; TÜRSAB’ın şikâyet edilen şirketlere karşı önlem alması, Ticaret Odaları ve TOBB kanalı ile lobi ve yasal mücadele yapılması,

 Banka puanlarıyla bilet satılması ve bankaların bilet satışı sorunlarına yönelik; Maliye Bakanlığı nezdinde takip ve mücadele ve sorunun halledilmesi için BDDK ile görüşülmesi,

 Hizmet bedellerinin bilet toplam bedeli içerisinde olmasına yönelik; mevzuat değişikliği ve IATA nezdinde konunun görüşülmesi,

 Rekabet ile ilgili hukuksal sorunların çözümüne ve havayollarının kendi web sitelerinden satışa zorlamasına yönelik; 1618 sayılı kanunun revize edilmesi ve hukuksal düzenlemelerin yapılması,

 Mobil promosyon uygulamalarının neden olduğu haksız rekabeti önlemeye yönelik; 1618 sayılı kanunun revize edilmesi ve havayolları ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi,

 Tüm havayollarının iptallerde dolaylı olarak aldığı vergileri iade etmemesine yönelik; TÜRSAB’ın gerekli müzakereleri yapması ve hukuki yollara müracaat etmesi,

 Teminat mektupları ve POS kullanımlarında TÜRSAB’ın avantajının kullanılmamasına yönelik; global teminat sistemi ve sigorta teminat sisteminin oluşturulması,

 THY’nin uyguladığı yüksek ceza oranlarının ve bu cezaların da diğer havayollarına baz teşkil etmesine yönelik; konunun TÜRSAB tarafından müzakere edilmesi ve hukuki takibin yapılması, işveren mali sorumluluk sigortası uygulamasının araştırılması,

 Biletin yerine tekrar fatura kesilmesi sorununa yönelik; sürecin TÜRSAB tarafından takip edilmesi ve acentaların iç hatlarda kestiği e-biletlerin fatura yerine geçmemesinin sağlanması,

 İndirimli biletlerde acentalardan belge istenmesi sorununa yönelik; KDV oranının %8’e düşürülmesi için TÜRSAB’ın maliye nezdinde girişimde bulunması,

 İptal ve iadelerde acentaların yetkilendirilmemesi sorununa yönelik; iptal ve iadelerde acentaların yetkilendirilmesi hususunda TÜRSAB’ın havayolları ile gerekli görüşmeleri yapması,

 Çift yönlü biletlerde ilk biletin kullanılmaması durumunda ikinci biletin otomatik olarak iptal olması sorununa yönelik; THY’nin iç hat rezervasyon sistemindeki aksamaların giderilmesi hususunda önerilerde bulunulması,

 THY’nin kolay bilet sisteminde üç harfe kadar isim değişikliğine izin vermemesine yönelik; TÜRSAB’ın konu ile ilgili gerekli müzakereleri başlatması,

 Havayolu şirketlerinin çevrim içi (online) sistemlerinin sağlıklı çalışmaması ve anında fiyat değişikliği yaşanmasına yönelik; havayolu şirketlerinin fiyat güncellemelerini gün içerisinde yapmamaları, özel havayolu şirketlerinin çevrim içi (online) rezervasyon sistemlerinin standart hale getirilmesi ve çevrim içi (online) sistemde görülen kodun hata oluşması halinde tekrar girilerek müktesep hakkının korunması,

 IATA havayollarının CIP dağıtımında keyfi uygulamalar yapması ve çifte standart uygulamasına yönelik; TÜRSAB’ın ek teminat maddesi haricinde CIP verilmemesi konusunda havayoluna resmi olarak uyarı yazısı yazılması,

 Protokol (grup) biletlerinin münferit satışının yapılmasına yönelik; bu durumu tespit eden seyahat acentaları TÜRSAB’a bildirmeleri halinde gereğinin birlik tarafından yapılması ve havayolu şirketleri ile görüşülerek toptancı gibi davranılmasından vazgeçmelerinin sağlanması,

 Pegasus Hava Yolları çağrı merkezi tarafından aynı şehir içerisinde rezervasyon yönlendirmesinin yapılmamasına yönelik; TÜRSAB tarafından Pegasus Hava Yolları ile görüşülerek şehir içindeki rezervasyonların da yönlendirilmesinin sağlanması,

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yolcu hakları tamimlerinin havayolları tarafından seyahat acentalarına bildirilmemesi ve bu tamimlerin uygulanmamasına yönelik; bu tamimlerin uygulanabilirliğinin TÜRSAB tarafından bütün acentalara gönderilmesi ve sürecin uygulanması konusunda havayollarına baskı yapılması,

 İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenememesine yönelik; TÜRSAB’ın girişimiyle kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenmesi ve Sabit IP ve Mac kullanımı önerisinin TÜRSAB tarafından gerekçesiyle BTK’ya iletilmesi,

 Havayolu reklamlarının denetlenememesine yönelik; TÜRSAB’ın Reklam Özdenetim Kuruluna başvurması,

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar