Havayollarında Biletleme Sorunları -13-

Kalifiye Eleman Bulamama” İnsan Kaynakları Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler Sorun 3: Kalifiye Eleman Bulamama 4.2

 

 

 

 

   

Çözüm Önerileri:

 

1. TÜRSAB BYK’larında eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması

 

4.6

 

2. Üniversitelerde staj ve eğitimin eş zamanlı yürütülmesi

 

4.5

 

3. TÜRSAB ve TUADER’in staj yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin işbirliği yapması

 

4.4

 

4. Meslek içi eğitimlerin çevrim içi (online) olarak TÜRSAB tarafından verilmesi

 

4.4

 

5. Üniversitedeki mesleki derslerin meslek erbapları tarafından verilmesi

 

4.3

 

6. Üniversitelerdeki biletleme derslerinin sektörün kullandığı biletleme sistemiyle uyumlu olması

 

4.3

 

7. Acentaların staj yapacak öğrencileri desteklemesi

 

4.1

 

8. TÜRSAB iş başvuru hattı ve TÜRSAB İnsan Kaynakları web sitesi oluşturması

 

4.1

 

9. Ücretlerin iyileştirilmesi

 

2.9

İnsan Kaynakları başlığı altında yer alan “kalifiye eleman bulamama” sorununa ilişkin getirilen çözüm önerileri dokuz maddeden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, “TÜRSAB BYK’larında eğitimlerin düzenlenmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması” (X =4.6) olup ikinci sırada “Üniversitelerde staj ve eğitimin eş zamanlı yürütülmesi” (X =4.5) önerisi gelmektedir. Üçüncü öneri ise “TÜRSAB ve TUADER’in staj yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin işbirliği yapması” (X =4.4) olarak ortaya konmuştur.

“SGK primlerinin yüksek olması” insan kaynakları sorununa ilişkin getirilen çözüm

önerilerinde “TÜRSAB-İŞKUR işbirliği sağlanarak SGK primlerine destek alınması” maddesi

en yüksek ortalamaya sahip çözüm önerisi olarak ortaya çıkmıştır (X =4.5). Bunu takiben

getirilen çözüm önerisi “SGK’ya girişimlerde bulunulması ve SGK primlerinin bölgesel ve

sezonsal bazda ele alınması” olmuştur (X =4.4).

Havayolu biletleme işlemlerinde yaşanan insan kaynakları sorunlarına ilişkin Tablo

47’de yer alan sorunlardan ikinci ve beşinci sorunlar diğer başlıklarda benzer sorunlar altında

tartışıldığı için oy birliği ile diğer çözüm önerilerinin de bu sorunlar için geçerli olduğu kabul

edilmiştir.

 

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar