Havayollarında Biletleme Sorunları -12-

“Hukuk destekli kurumsal denetim mekanizmasının olmaması”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından altıncı en yüksek ortalamaya sahip olan denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır.

 

 

 

 Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu öneri katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuca göre “TÜRSAB içinde ve/veya dışında bağımsız denetleme kurulu oluşturulması ve tüm illerde faaliyet göstermesi” çözüm önerisi olarak ortaya konmuştur (X =4,8).

Havayolu biletleme işlemlerinde yaşanan denetleme sorunlarına ilişkin Tablo 39’da yer alan sorunlardan yedinci, sekizinci, onuncu ve on birinci sorunlar diğer başlıklarda benzer sorunlar altında tartışıldığı için oy birliği ile diğer çözüm önerilerinin de bu sorunlar için geçerli olduğu kabul edilmiştir.

TÜRSAB’ta etik kurulun oluşturulmaması, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından en yüksek ortalamaya sahip dokuzuncu denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda üç çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu öneriler katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek iki ortalama (X =4,9) “TÜRSAB’ta mesleki etik kurallarının belirlenmesi” ve “TÜRSAB’ta mesleki etik kurulunun oluşturulması” (X =4,9) çözüm önerileri için olmuştur. Bu iki öneriyi “Acentacı yemin metni oluşturulması” (X =3,1) önerisi takip etmiştir.

Havayolu Biletleme İşlemlerinde Yaşanan İnsan Kaynakları Sorunlarına İlişkin Ortalama Değerler (Ortalama değerler 5 üzerinden hesaplanmıştır)

İNSAN KAYNAKLARI SORUNLARI

Ortalama

 

1. Havayolu şirketlerindeki Call Center çalışanlarının yetersizliği

4.5

2. Denetlemede eğitim eksikliği

4.2

3. Kalifiye eleman bulamama

4.2

4. SGK primlerinin yüksek olması

4.1

5. Havaalanı kontuarlarında çalışan personelin eğitim durumunun yetersizliği

4.1

6. TÜRSAB eğitimlerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da düzenlenmesi

3.9

7. THY Akademide sadece IATA Acentası personelinin ücretsiz eğitim alma sorunu

3.8

8. Yabancı havayolu şirketlerinin temsilciliklerinin Türkiye’deki teknik eleman sorunları

3.7

9. Muhasebe ve rezervasyon sistemlerinin standart olmaması

3.7

10. TÜRSAB’ın düzenlediği biletleme eğitiminin sayısal yetersizliği

3.6

11.Stajyerlerin seyahat acentalarda branşlarına göre çalıştırılmaması

3.2

12. Personele ödenen ücretlerin düşüklüğü

2.9

13. Bilet satan seyahat acentalarında enformasyon memurluğu sorunu

 

“Havayolu şirketlerindeki Call Center çalışanlarının yetersizliği” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip insan kaynakları sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda bir çözüm önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamada “Call Center çalışanlarının acenta deneyimi olmalı” önerisi tek bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmıştır (X = 3.4).

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar