Havayollarında Biletleme Sorunları -11-

“İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenememesi” Denetleme Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler Sorun 2: İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenememesi.    4.6

 

 

 

Çözüm Önerileri:

  1. TÜRSAB’ın girişimiyle kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenmesi 4.4
  2. Kaçak acentacılık faaliyetlerinin BTK’da tanımlanması 4.3
  3. Kamu spotlarıyla kaçak biletçilik konusunda farkındalık yaratılması ve bu hizmetlerin münhasıran seyahat acentaları faaliyetleri olduğunun vurgulanması 4.2
  4. Sabit IP ve Mac kullanımı önerisinin TÜRSAB tarafından, gerekçesiyle “İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından denetlenememesi”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından en yüksek ortalamaya sahip olan diğer bir denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dört çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu öneriler katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,4) “ TÜRSAB’ın girişimiyle kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenmesi” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “ Kaçak acentacılık faaliyetlerinin BTK’da tanımlanması” (X =4,3), “ Kamu spotlarıyla kaçak biletçilik konusunda farkındalık yaratılması ve bu hizmetlerin münhasıran seyahat acentaları faaliyetleri olduğunun vurgulanması” (X =4,2), “ Sabit IP ve Mac kullanımı önerisinin TÜRSAB tarafından, gerekçesiyle BTK’ya iletilmesi” (X =4,0) şeklinde çözüm önerileri takip etmektedir.

Havayolu reklamlarının denetlenememesi”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından en yüksek ortalamaya sahip olan diğer bir denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu öneriler katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,8) ile “Havayolu reklamlarındaki aldatıcı uygulamaların önlenmesi” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “TÜRSAB’ın Reklam Özdenetim Kuruluna başvurması” (X =4,7) çözüm önerisi takip etmektedir. “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim konusunda yetersizliği”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından en yüksek ortalamaya sahip dördüncü denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,6) “Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri'nde asli görevi denetim olan personel istihdamının sağlanması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili TÜRSAB’ın girişimde bulunması” (X =4,3) çözüm önerisi takip etmektedir.

“Denetim faaliyetlerinde tek yetkilinin TÜRSAB olamaması”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından beşinci en yüksek ortalamaya sahip olan denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda bir çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu öneri katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuca göre tek çözüm önerisi“Mevzuat değişikliği ile denetimin TÜRSAB’a devredilmesi” (X =4,6) önerisi olmuştur.

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar