Havayollarında Biletleme Sorunları -10-

Havayolu Biletleme İşlemlerinde Yaşanan Denetleme Sorunlarına İlişkin Ortalama Değerler (Ortalama değerler 5 üzerinden hesaplanmıştır) DENETLEME SORUNLARI   Ortalama

 

 

 1. Havayollarının denetlenememesi 4.6
 2. İnternet üzerinden yapılan kaçak acenta faaliyetlerinin BTK tarafından denetlenememesi 4.6
 3. Havayolu reklamlarının denetlenmemesi 4.6
 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim konusunda yetersizliği 4.5
 5. Denetim faaliyetlerinde tek yetkilinin TÜRSAB olamaması 4.4
 6. Hukuk destekli kurumsal denetim mekanizmasının olmaması 4.3
 7. Denetlemedeki personel yetersizliği 4.3
 8. Düzenli kontrollerin yapılmaması 4.3
 9. TÜRSAB’ta etik kurulun oluşturulmaması 4.2
 10. Protokol (Grup) bilet satış fiyatlarının amaç dışı kullanımının havayollarınca denetlenememesi 4.1
 11. Denetlemede yaşanan ahlaki sorunlar 4.1
 12. Turizm tahkim mahkemelerinin kurulmaması 3.9
 13. Biletleme konusunda yaşanan suçların tanımlanmaması 3.8
 14. Bilet satılan noktaların havayolu şirketlerince akreditasyonunun olup olmadığının denetlenmemesi 3.6
 15. E-biletlerin denetlenememesi 3.3
 16. Müşterilere ilişkin “kara liste (blacklist)” oluşturulamaması 3.1

 

Havayolu biletleme işlemlerinde yaşanılan denetleme sorunları ve bu sorunlara ilişkin ortalama puanları görülmektedir. Bu ortalamalar dikkate alındığında 4 ve üzeri puan alan sorunlar çalıştayda tartışılmış ve bunlara ilişkin çözüm önerileri

geliştirilmiştir. Bu kısımdan sonra sıralı olarak her bir soruna ilişkin ortalama dağılımları ve çözüm önerileri ayrı ayrı ele alınacaktır:

 

“Havayollarının denetlenememesi” Denetleme Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler Sorun 1: Havayollarının denetlenememesi     4.6

Çözüm Önerileri:

 1. İnternette sıfır hizmet bedeli ile yapılan bilet satışlarından kaynaklı

haksız rekabetin önlenmesi 5.0

 1. Havayolu mağduriyetlerine karşı acentaları koruyacak bir sigorta

sisteminin getirilmesi 4.7

 1. Tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme getirilmesi 4.3
 2. Kayıp ve kaçak kredi kartı kullanımlarında acenta sorumluluğuna

karşı önlem alınması 4.2

 1. Havayolları reklam faaliyetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı tarafından kontrol edilmesi 4.1

 1. Yolcular için iadesi olmayan biletlere karşı sigorta sisteminin

getirilmesi 4.1

 1. Özel günlerdeki havayolu bilet fiyatlarının denetlenebilmesi 4.0
 2. İadesiz biletlerin kanuna uygunluğunun denetlenmesi 3.8
 3. Bilet satışlarında koltuk doluluk oranlarının dikkate alınması 3.7

 

Havayollarının denetlenememesi”, çalıştaya katılan seyahat acentası yetkilileri tarafından en yüksek ortalamaya sahip denetleme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda dokuz çözüm önerisi ortaya atılmış ve bu

öneriler katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek

ortalama (X =5,0) “ İnternette sıfır hizmet bedeli ile yapılan bilet satışlarından kaynaklı

haksız rekabetin önlenmesi” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Havayolu

mağduriyetlerine karşı acentaları koruyacak bir sigorta sisteminin getirilmesi” (X =4,7),

“Tavan fiyat uygulamasının yeniden gündeme getirilmesi”(X =4,3), “Kayıp ve kaçak kredi

kartı kullanımlarında acenta sorumluluğuna karşı önlem alınması” (X =4,2), “Havayolları

reklam faaliyetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kontrol

edilmesi” (X =4,1), “Yolcular için iadesi olmayan biletlere karşı sigorta sisteminin

getirilmesi” (X =4,1), “Özel günlerdeki havayolu bilet fiyatlarının denetlenebilmesi”

(X =4,0), “İadesiz biletlerin kanuna uygunluğunun denetlenmesi” (X =3,8), “Bilet

satışlarında koltuk doluluk oranlarının dikkate alınması” (X =3,7) şeklinde çözüm önerileri

takip etmektedir.

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar