Havayollarında Biletleme Sorunları -8-

Acentaların müşteri telefon numarası alma zorunluluğu, ancak ilan ve broşürlerde uygulanan promosyonların sadece internette geçerli olması”

 

Havayolu Sorununa İlişkin Çözüm Önerileri ve Ortalama Değerler;
“Acentaların müşteri telefon numarası alma zorunluluğu, ancak ilan ve broşürlerde

uygulanan promosyonların sadece internette geçerli olması” çalıştaya katılan seyahat

acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip dördüncü sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu

sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi ortaya atılmış ve

bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre en yüksek

ortalama (X =4,9) “Müşteriden alınan bilgilerin, sadece ilgili uçuş için ve maksadını

aşmadan kullanılması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Bilginin kullanılmasına izin

verilmemesi” (X =2,8) çözüm önerisi takip etmektedir.

THY acenta destek hattının yetersiz olması ve ilgili sorunu çözememesi”

“THY acenta destek hattının yetersiz olması ve ilgili sorunu çözememesi” çalıştaya

katılan seyahat acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip beşinci sorun olarak ortaya

çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm önerisi

ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara

göre en yüksek ortalama (X =4,9) “THY’nin acenta destek hattında daha kalifiye personel

çalıştırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi

THY’nin acenta destek hattında çalışan personelin TÜRSAB tarafından hizmet içi eğitime

alınması” (X =3,5) önerisi takip etmektedir.

“İptal ve iadelerde acentaların yetkilendirilmemesi” çalıştaya katılan seyahat

acentacıları tarafından en yüksek ortalamaya sahip altıncı sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu

sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda bir çözüm önerisi ortaya atılmış ve

bu öneri katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre (X =4,3)

İptal ve iadelerde acentaların yetkilendirilmesi hususunda TÜRSAB’ın havayolları ile gerekli

görüşmeleri yapması” önerisi tek çözüm önerisi olarak ifade edilmiştir.

Havayolu ve seyahat acentası arasındaki Tablo 24’te yer alan sorunlardan yedinci,

sekizinci ve dokuzuncu sorunlar diğer başlıklarda benzer sorunlar altında tartışıldığı için oy

birliği ile diğer çözüm önerilerinin bu sorunlar için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

“Çift yönlü biletlerde ilk biletin kullanılmaması durumunda ikinci biletin otomatik

olarak iptal olması” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından onuncu sorun olarak

ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda iki çözüm

önerisi ortaya atılmış ve bunlar katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan

sonuçlara göre en yüksek ortalama (X =4,6) “THY’nin iç hat rezervasyon sistemindeki

aksamaların giderilmesi hususunda önerilerde bulunulması” önerisine ilişkin olmuştur. Bu

öneriyi “Çift yönü biletlerin kullanılmaması durumunda tek yönün geçerli ve kullanılır hale

getirilmesi” (X =3,9) çözüm önerisi takip etmektedir.

“THY’nin kolay bilet sisteminde üç harfe kadar isim değişikliğine izin vermemesi”

çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından onbirinci sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu

sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda bir çözüm önerisi ortaya atılmış ve

katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan sonuca göre (X =4,2)

“TÜRSAB’ın konu ile ilgili gerekli müzakereleri başlatması” önerisi uygun bulunmuştur.

“Havayolu şirketlerinin çevrim içi (online) sistemlerinin sağlıklı çalışmaması ve

anında fiyat değişikliği yaşanması” çalıştaya katılan seyahat acentacıları tarafından on ikinci

sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan öneriler doğrultusunda üç

çözüm önerisi ortaya atılmış ve katılımcılar arasında oylanmıştır. Yapılan oylamadan çıkan

sonuca göre en yüksek ortalama (X =4,2) “Havayolu şirketlerinin fiyat güncellemelerini gün

içerisinde yapmamaları” önerisine ilişkin olmuştur. Bu öneriyi “Özel havayolu şirketlerinin

çevrim içi (online) rezervasyon sistemlerinin standart hale getirilmesi” (X =4,1) ve “Çevrim içi

(Online) sistemde görülen kodun hata oluşması halinde tekrar girilerek müktesep hakkının

korunması(X =3,7) önerileri takip etmektedir.

 

 

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar