SUAT TÖRE

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –6

0

Yönetmeliği aktarmayı sürdürüyoruz. MADDE 15 – (1) Yerli avcılar bağımsız olarak veya acente aracılığıyla, her av organizasyonu için ayrı olmak üzere müdürlükten alacakları Yerli Avcılar İçin

0
SUAT TÖRE

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –4-

0

Av turizmi yönetmeliğine devam ediyoruz.  2.Bölüm : Av Turizmi İzin Belgesi, Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri, Acentelerin Sorumlulukları Av turizmi izin belgesi

0
SUAT TÖRE

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı –8

0

Özel avlakta yabancılar için düzenlenecek av organizasyonlarında uygulanacak avlanma izin ücreti Komisyonca belirlenir. (4) Özel avlaklarda ücretler, avlak sahibi veya işleticisi tarafından belirlenir ve alınır.

0
SUAT TÖRE

Av turizmi yönetmeliği yayınlandı 2

0

Av turizmi yönetmeliğini aktarmayı sürdürüyoruz. Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan,

0