Sağlıkta şiddet neden?..

Her gün 30 sağlık çalışanı hizmet verdikleri hastalar ya da yakınlarının saldırısına uğruyor. Sağlık çalışanlarına yönelik öfke ve şiddetin nedenlerin acil olarak ortadan kaldırılması gerekiyor.  

 

 

 

Türk Tabipleri Birliği yıllardır üzerinde çalıştığı ve çözüm üretilmesini talep ettiği konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na güncel verileri sormuş. Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak 2015 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beyaz Kod birimine gelen şiddet başvurularının 25.443 olduğunu bildirdi. Bu rakamın 6.893’ünü fiziksel şiddet, 18.550’sini ise sözel şiddet başvuruları oluşturdu.

TTB bu sonuçları değerlendirirken bu rakamların sadece Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Kod birimine yapılan başvuruları kapsadığını hatırlatıyor. Gerçekte sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddet olaylarının çok daha fazla olduğunu da vurguluyor.

Sorunun temelinde siyaset söyleminde hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik olarak suçlayıcı tespitlerin, verilen olumsuz örneklerin önemli bir rolü bulunuyor.

Ayrıca birçok dizide de hekime yönelik saldırının normal bir olaymış gibi sunulması da sorunu tırmandırıyor. Türk Tabipleri Birliği dizilerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kanıksatan görüntülerle ilgili olarak sık sık RTÜK’e başvuruyor.

Araştırmalar halkta sağlıkta memnuniyetin yükseldiğini gösterse de sağlık çalışanlarının memnuniyetinin aynı oranda artmadığını ortaya koyuyor.

Şiddetin en fazla tırmandığı yer olarak hastane acilleri ön plana çıkıyor. Hastanelerdeki yoğunlukta istediği zaman randevu alamayan hastalar acil servise giderek sorununu çözmeye çalışıyor. Sonuç; acil servislerde normalde yüzde 15 olması gereken doluluk oranı yüzde 50’lere ulaşıyor. Nezleyle, kanamalı trafik kazasına aynı ortamda müdahale etmeye çalışan doktorlar, sağlık çalışanları ve hasta yakınları arasındaki gerilim tavan yapıyor.

Sağlık çalışana yönelik şiddete karşı daha etkili yasal önlemler alınması, hastaların, hasta yakınlarının bu konuda çok daha ciddi bilgilendirilmesi gerekmiyor mu?

Tabii bir de sağlık sistemindeki her sorunu sağlık çalışanlarının sırtına yıkmanın, ya da sağlık çalışanlarını hedef göstermenin kolaycılığından da uzak durulması şart.

Aksi halde bize hizmet sunan sağlık meslekleri sürdürenlere en fazla şiddet uygulayan ülkeler arasında yer almaktan hiç kurtulamayacağız.

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar