Kemalizm’e doğru

Geçen sayıdaki yazımda, Ulu Önder Atatürk’e bile tam bağlı olanların çözüm getirememesinde  bütün dünyayı kapsayan toplumsal değişim etkisini belirtmiştim. Benim “20. Yüzyılda yaşıyorum,

21’e giremedim” dememin de bu değişimi tam izah ettiğine inanıyorum.

Atamız Türk toplumunu kurtarırken “Köylü Efendimizdir” demişti… Tarladan başka çalışma alanı ve sistemi bilmeyenin yine de zaferi sağlaması önemliydi, ama ondan sonra topluma ne katkıda bulunacağını kestirmek de mümkün değildi. Peki barışa ulaşınca kim neyi üretecekti?

Atatürkçü Derneği’nde Başkanlık da yapmış olan Ünal Karahasan “KEMALİZM ASIL  ŞİMDİ -  Sosyalizm Hemen Yarın” başlığıyla bir kitap yazdı. Bununla evvelce de bahsettiğim Altı Ok’lu CHP’nin yanı sıra bütün solcu partilerin de bir türlü iktidar oluşturamamasının sebeplerini araştırmaya girişti.

Bütün dünya gibi biz de Küresel Kapitalist Sisteme bağlanmış durumdayız. Yazar, artık yaşadığımız 21. Yüzyıl koşullarında da Atatürk’ün ilkelerinden yararlanılarak bu ortamda çözüm aramamız gerektiğini belirtiyor. Ama dikkat edilsin ismi “Kemalizm”.

Önemli olan salt 21. Yüzyılı ele almış olmaması. İnsanlığın ve imanın ilk çağlarından, Türklerin Orta Asya’dan çıkışındaki durumunu inceleyerek işe başlıyor. Açıkçası toplumlardaki değişim oluşumlarını ele alıyor.

Osmanlı döneminde Tanzimatla ilk adımı atılan  yapı değiştirme sürecinde 1889’dan itibaren partileşme eğiliminin başlamasıyla özellikle işçi kesimi üzerinde duruyor. Türklerdeki 80’den fazla Sol – Sosyalist Örgütlenme Girişimi’nin isimlerini aktarıyor. Kendi aralarında da durmadan çekişen bu örgütlerin zaten işçi sınıfı için tesislerin bulunmadığı ortamda durumu özetliyor:

“Birkaç yılda ne siyaseten ne de sosyolojik olarak ideolojiler inşası ve doğal politik örgüt oturtulamaz… Bağımsız, tarafsız, özgür. bilimsel tartışma aranamaz…”

Sol bölünmelerin kendi içinde sorunlar yaratmakla etkisiz kaldığını saklamıyor.

Bu kısırlığa karşılık, Atatürk’ün yerleştirdiği Altı Ok: “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik”in Kemalizm olarak algılanması çerçevesinde dünyadaki yeni yapılanma karşısında etkili bir durumun yaratılabileceği kanısında.

SON MANŞETİ ATIYORUZ

Bu başlık altında tezini de açıklıyor:  

“Finans Kapital’in sömürme aygıtı üç kategori üzerinedir; Ülkeler, Şirketler, Bireyler. Bugün bu üçü de Finans/Kapital’e mahkumdur ve mahkumiyet her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Finans/Kapital formunu aldıktan kelli kapitalizmin artık emperyal olmasına yani icracı bedene ihtiyaç kalmadı. Kendini bilince taşıdı. Digitalleşti.

Karşımızda Konvansiyonel (Klasik) bir Kapitalizm olmadığına göre, eskinin argümanları ile solculuk etmek de Donkişot’un yel değirmenleri ile kavgasına benzer. Ne yazık ki bu vahim hata işlenmekte ve kerliferli adamlar komik duruma düşmektedirler.

Kemalizm geliştirilebilir bir sistemdir… Manevi mirasım bilim ve akıldır… Kemalizm devrimci, gelişmeci ve ilerlemeci bir sistemdir..

KEMALİZM İLE SOSYALİZM”

Dikkat edilirse geriye bakış temelli bir tez yani “Tekerrürcü” değil… Aksine geleceğe bakışı yönlendiricilikte çok etkili olmuş bir önderin isminden yararlanarak, toplumsal yapı bunalımı yaşayanlara yol göstermeyi hedefliyor… Hem de dünyada dışlanmakta zirveye yerleştirilmiş emekçi kesimini uyararak. Dünyadaki bunalımın tam farkında. Bırakın Trakya’dan Avrupa’ya göç yarışına girenleri… Suriye’den Türkiye’ye sığınan iki milyondan fazla insanın hedefi ne?.. Kuzey Afrika’dan, hem de petrol zengini Libya’dan bile teknelere dolarak Avrupa’ya kaçanların bunalımını dikkatlerden kaçıyor mu? 

Yepyeni bir yapıyla ama hâlâ Devrimci tutarlığın devamını sağlayarak emekçi sınıfını yönlendirmek düşüncesi gündemde. Açıkçası dünyayı hayran bırakmış bir devrimci eylemi, zamanındaki davranışından tamamen ayırarak insanlığa kazandırma iddiası gündemde.

Bunun, kendi toplumumuzda 2023 hedefiyle unutturulmaya çalışılan Cumhuriyet Devriminden kopuş çabalarını bastırmak, özellikle son derece anlamsız Atatürk düşmanlığını yok etmek amacı güttüğü de bellidir.

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar