Niyazi DALYANCI

Eski Hamam Eski Tas

 Ne güzel özdeyişlerimiz vardır. Eski hamam, eski tas ama tellâklar değişik. Bütün dünyada geçerli sanırım bu özdeyişimiz ama Fransa’da çok belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Sözü yeni seçilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve onun çalışma yasalarında yapmak istediği “reforma” getirmek istiyorum. Macron’un “reformu” haksız işten çıkartmalarda ödenecek.tazminatlara tavan getirmeyi, işverenlerin işe alma ve işten çıkartma haklarına daha bir esneklik sağlamayı, toplu sözleşmeler dışında işyeri temelli ücret ve hak anlaşmaları yapmalarını ve buna benzer “altta kalanın canı çıksın” uygulamalarını öngörüyor.

Niyazi DALYANCI

Bu Peru ilginç bir ülke vesselâm!

Şimdi bu Peru nereden çıktı diyeceksiniz. Malûm-u âliniz, Latin Amerika’nın Pasifik Okyanusu kıyılarında, 30 milyon nüfuslu bir ülke. Turistik açıdan hayli de zengin sayılır. İnka uygarlığının ünlü Macchu Picchu tapınağı burada, sonra Amazon ormanları ve ırmağı Peru sınırları içinden yayılıyor Güney Amerika kıtasına.

Niyazi DALYANCI

Böyle Başkan her ülkeye nasip olmaz

Geçen Salı Bizim Gazete teknik bir sorun nedeniyle yazımı yayımlayamadı. Çok da iyi oldu! Çünkü yazının başlığı “Trump’a ‘Bizim çocuklar suç işliyor’ dedirtemediler” şeklindeydi. Olaylardan hemen sonra “her iki tarafı” da suçlu ilân eden Trump’a kendi partisi Cumhuriyetçiler de dahil olmak üzere bir çok çevreden çok sert tepkiler gelmişti. Üç gün sonra, belli ki, başka biri tarafından yazılan açıklamayı okuyan Trump neo-nazi’ler, beyaz ırkçılar ve Ku Klux Klan’cıları adlarını zikrederek eleştirince, “İyi ki, benim yazı yayımlanmadı,” diye düşündüm.

Niyazi DALYANCI

G20: Bu kadar şiddete ve paraya değer miydi?

 Zengin ve gelişmiş sanayiye sahip olduğu ileri sürülen 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Hamburg’da yaptıkları zirve toplantısı sona erdi. Toplantı süresince bazı kaynaklara göre 50 bin bazılarına göre de daha fazla gösterici Hamburg sokaklarında protesto gösterileri yaptılar, polisle çatıştılar. Protestocular zirveye katılan liderleri dünyamızdaki açlık, işsizlik, savaş, sömürü ve insanlığın çektiği diğer acıların sorumlusu olarak suçlamaktaydılar.

Niyazi DALYANCI

ABD’de terör sanığı olmak

Türkiye’de terör örgütü üyesi olmak ya da terör örgütlerine üye olmamakla beraber teröre yardım ve yataklık etmekten yargılanan kaç kişi olduğu konusunda bir sayıya ulaşmak mümkün olamıyor. Bu benim doğru kaynakları bulmaktaki yeteneksizliğimden de olabilir. Ancak ikisi dışında (hangi ikisi hâlâ belli değil) terör ile bağlantılı suçlardan tutuklu olan gazetecilerin sayısının 150 ile başlayıp günden güne değiştiğine bakarsak ve de bu sayıya akademisyen, gösterici, sade vatandaşları da katarsak, Türkiye’de – FETÖ dışındaki - terör sanıklarının binleri bulduğunu rahatlıkla tahmin edebiliriz.

Niyazi DALYANCI

İhvan Tarihi (III)

 Geçen hafta İhvan tarihini ABD ile ilişkiler noktasında bırakmıştık. Ortadoğu’yu kendi arka bahçesi olarak gören Britanya’nın yerini II. Dünya Savaşından sonra yavaş yavaş Amerika’nın almakta olduğuna değinmiştik.

Niyazi DALYANCI

Hukuku zap-u rapta almak

 Geçen hafta Pakistan’da olup bitenler iktidar sahiplerinin hukuku zapt-u rapta almak için çabalamalarının ne denli haklı olduğunu kanıtlıyor. Daha bir hafta önceki yazıda Polonya Başbakanı Kaczynski’nin bu yöndeki girişimlerini anlatmıştım. Ancak Cumhurbaşkanı Andrzej Duda kısmen de olsa yasayı veto edince başbakanın bu girişimi beklediği sonuca ulaşamadı.

Niyazi DALYANCI

İhvan Tarihi (II)

 Geçen hafta İhvan tarihini Soğuk Savaş’ın başlangıcında bırakmıştık. Ama şimdi kısa bir geriye dönüş yapıp II. Dünya Savaşı sıralarında Kudüs Müftüsü olan Hacı Emin El-Hüseyni’den de söz etmek gerek. Çünkü kendisi hem Hitler’in hem de Hasan El Benna’nın yakın işbirlikçisidir.

Niyazi DALYANCI

Polonya’da yargı reformu

Geçen haftanın sonunda Polonya parlamentosunun her iki kanadı da ülkenin en yüksek yargı organı olan Yüksek Mahkemenin Adalet Bakanı tarafından atananlar dışındaki tüm yargıçlarını emekliye sevkedilmesini öngören yasayı kabul etti.

Niyazi DALYANCI

İhvan’ın tarihi (I)

Katar bunalımı Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) konusunu yeniden gündemin baş köşesine oturttu. Katar’a cephe alan Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri İhvan’ın terörist olduğunu ileri sürerlerken, ABD de “terörist ilan edelim mi, etmeyelim mi” diye tartışmayı sürdürüyor.