KLASİK MÜZİĞİN ZİHİNLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (Mozart Etkisi)

Teknoloji ilerledikçe insan zihninin kapasitesi çok önemli olmaya başladı.

 

                               
Bilim ve teknoloji insan zihninin büyük bir hızla ilerleyen teknolojinin altında kalmaması için incelemeler başlattı. Bu konuda incelemeye alınan en önemli enstrümanlardan biri de müzik, daha doğrusu belli bir matematiğe sahip olan klasik müzik. Araştırmalara göre özellikle klasik müzik uzaysal-zamansal becerilerin gelişmesini sağlıyor, matematiksel düşünceyi güçlendiriyor, öğrenmeyi hızlandırıyor ve bir nesneyi farklı açılardan tasavvur edebilme gücünü artırıyor
KLASİK MÜZİK MUCİZESİ
 Müziğin zekâ ve öğrenme üzerindeki etkileri 1993 yılında büyük bir hız kazandı. Çünkü bu tarihte yapılan araştırmalar müziğin etkileri hakkında önemli bir bilgiye işaret ediyordu: Mozart Etkisi. Mozart’ın piyano sonatlarını dinleyen deneklerin alanlarında yaptıkları çalışmalarda daha başarılı oldukları görülmüştü. Bu ve bundan sonraki araştırmalar Mozart’ın müzikleriyle beyin arasında çok özel bir etkileşim olduğunu gösteriyor. Fransız Tıp ve Bilim Akademileri üyesi Dr. Alfred Tomatis’e göre beynin elektriksel olarak şarj olmasında kulaklar anahtar bir rol oynuyor ve beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin azalması konsantrasyonun bozulmasına ve yorgunluğa sebep oluyor. Bu durumda beynin de piller gibi şarj edilmesi gerekiyor.
Tomatis, beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilmesi yollarından biri olarak, 5000- 8000 hz. arasında yüksek frekanslar içeren müziklerin dinlenilmesi gerektiğini keşfetti. Yıllar süren analizlerden sonra Tomatis, bu frekans aralığındaki seslerin Mozart’ın müziklerinde çok sayıda mevcut olduğunu tespit etti. Bu frekans aralığındaki müzikler kalp atışlarını ve kan basıncını yavaşlatıyor, vücut ısısını da düşürüyor ve beyindeki alfa dalgalarını uyarıyor. Bunun sonucunda sakinleşiyoruz, gevşiyoruz ve yaşadığımız stres azalıyor. Bunun yanında beynin sağ lobu uyarılarak kişinin yaratıcı düşünme ve hayal gücü becerileri gelişiyor ve dikkatin toplanmasını sağlayarak IQ seviyesini artırıyor.  
DOPAMİN ARTIRIMINDA MÜZİK
Bu konuda yapılan bir başka araştırmada araştırmacılar, deneklere sevdikleri parçaları dinletip o anda beyinlerinde uyarılan bölgelerin görüntülerini çıkardıklarında üç farklı yapının aktif hale geldiğini gözlemlediler. Bu bölgeler beyindeki dopamin adı verilen, sinirler arası iletişimi sağlayan ve psikolojik durumu etkileyen bir molekülden etkileniyor. Bu yapılardan biri (ventral tegmental bölge) ve dopamin aynı zamanda beynin ödül sisteminin de parçaları. Dolayısıyla hoşumuza giden bir müziği dinlediğimizde beynimizdeki ödül sistemini harekete geçiriyoruz.
BELLEĞİ GELİŞTİREN MÜZİK
Bunun yanında müziğin, bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasında da önemli bir rolü olduğu görülüyor. Beyin, anlamsal içeriği olan bilgileri, müziğin vuruş, armoni ve ritim gibi bileşenleri aracılığıyla daha kolay olarak kodluyor. Herhangi bir konuşmanın içeriğinin, bir şarkının sözlerine oranla daha zor anımsanmasının nedeni budur.  
PSİKOLOJİK DÜZENLEYİCİ MÜZİK
Müziğin, beyin ve ruh üzerindeki onarıcı etkilerinin incelendiği çalışmaların yanı sıra özellikle kaygı, depresyon, stres, öfke ve saldırganlık üzerindeki etkileriyle de ilgili çalışmalar yapılmış.  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde yapılan “Müzikle Terapinin Sınav Kaygısı, Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerindeki Etkisi” konulu çalışma, özellikle Klasik Türk Sanat ve Klasik Batı Müziği’nin üniversite ve lise öğrencilerinin öfke durumlarını olumlu etkileyerek, sınav kaygılarını azalttığını ortaya çıkardı. Aynı şekilde yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar müziğin öfke, saldırganlık, kaygı ve depresyon düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.  
MOZART ETKİSİ NEDİR?
Araştırmalara göre doğru tempoda kaydedilmiş klasik özel müzik parçaları, en yüksek Müzik, insanları da mutlu, huzurlu, yaratıcı, umutlu, heyecanlı, güçlü, inançlı ve cesur kılabilir. Zihni açar, yaratıcılığı geliştirir ve bitkileri olduğu gibi bedeni de iyileştirir. Buna, "Mozart etkisi" deniyor. Her gün iki saat Mozart dinletilen bebeklerin daha zeki oldukları, ineklere daha iyi sut verdiği, Japonya'da bir bira fabrikasının bira mayası oluşurken Mozart çalındığında o biranın daha kaliteli olduğu ve ticari değerinin yükseldiği saptanmış. Buna neden olarak da Mozart’ın bir dâhi ve çoğuna göre klasik müziğin en iyilerinin en iyisi olduğu düşünülüyor.Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar