DOĞRU DÜŞÜN DOĞRU KONUŞ

Konuşma bir zihin ürünüdür. Zihinsel olarak izlenmesi gereken bir yol sonucu fikirler ve o fikirlerin iletişim şifreleri olarak da sözsel anlatım ortaya çıkar. Eğer fikir yoksa konuşma da anlamsız bazı ses dizinlerine dönüşür. Kısacası konuşma bir başlangıç değil bir sonuçtur. Bu nedenle önce doğru düşünme basamaklarını iyi anlamak gerekir.

 

İnsan beyninin çok çeşitli yetenekleri vardır. O bir kez programlandıktan sonra çok iyi bir sekreter gibi çalışır. Bizim beden olarak gerçekleştiremeyeceğimiz farklı uzay ve zaman kalıplarına göre oluşan bir hızla sürekli veri işlemesi, depolaması ve kullanıma hazırlama çalışmaları yapar. Bir konuyu yalnızca düşünsek veya işlevsiz olarak izlesek bile beyin ve onun eseri zihin arka planda çalışır. Kıyaslama, karşılaştırma, değerlendirme yapar. İlgili dosyaları açar, yeni bilgi varsa ait olduğu yere yerleştirir veya yeni dosya oluşturur. Yeni bir fikri doğru bir şekilde anlayabilmek için bilinçaltı ve zihinsel arşivimizde o fikre ait malzeme olması gerekir. Zihin bir fikre zum yaptığı zaman onun sağlamasını da aynı anda yapar ya da yapmalıdır. Aksi halde defolu ürün yani uygun olmayan sonuç elde eder.

MALZEMEYİ DOĞRU İŞLEMEK BECERİ VE DENEYİM İSTER.

Beyin öğrenmeyi de öğrenen bir yapıya sahiptir. Bazı disiplinler sonradan da edinilebilir. Doğru çizgiyi edinmiş bir fikir katılımcısı hem kendi zamanını ve enerjisini, hem de çevresindekileri korumuş olur.

İYİ SANTRANÇ OYUCUSUNUN ZİHİNSEL YÖNTEMLERİ

Satranç aslında bir oyun değildir. Daha çok bir zihin akrobasisidir. Daha çok güçlü hafızaya ve doğru bir depolama sistemine dayanır. Olasılıkları hesaplayıp beyinde koordine etmek ve doğrulananları formüle ederek arşivleme prensibiyle çalışır. Satrancı profesyonel anlamda oynayan kişilerin yaptıkları hamle sayısı sonsuz değildir. Bu konuda ustaların oluşturduğu başarılı hamlelerden oluşan bir literatür vardır. Şifrelenmiş, kotlanmış bu hamlelere birtakım adlar verilmiştir. Denenmiş bütün hamleler, kalıplar zihinde depolanır ve olasılık çeşidi olarak arşivlenir. Eğer birisi yeni bir atak türü geliştirirse o da diğerlerinin arşivlerine eklenir. Farklı pozisyonlarda kullanmak üzere hazır seçenekler oluşmuştur artık. Deposu yeterince dolu olmayan bir oyuncu depo zenginlerinin karşısında zayıftır.

ÇOK PARASI OLAN DEĞİL ONU KULLANMA BECERİSİNE SAHİP OLAN ZENGİNLEŞİR

Belli bir kapitale sahip olup onu işletmesini bilmeyen ve fakirleşen biri ile, zengin bir bilgi tabanına sahip olduğu halde fikirlerini koordine edip, iyi konuşamayanın durumu benzerlik gösterir.

Birçok zeki ve bilgili insan bunları aktarmada zorluk çektiğini söylemiştir. Dar bir kapıya birçok kişinin hücum etmesi gibi konuşma merkezine birçok veri aynı anda akar. Kişinin zihinsel sistem geliştirme becerisi antrenmanlı değilse seçme ve sıralama basite indirgeme işini gereken zaman aralığında yapamaz ve tıkanma, kaos yaşar. Böyle kimselerin mutlaka “Konuşma Planlaması” konusunda eğitim alması gerekir. Bunu akılcı bir yolla yalnız başına ya da uzmanlar yardımıyla daha kısa sürede ama mutlaka yapması gerekir.

 

 

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar