HALK OZANLARI (KÖROĞLU)

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne-Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden-Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi bölük bölük dizildi-Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu-Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

  

Geçmiş yüzyıllardan bizlere seslenen önemli halk ozanlarımızdan biri olan Köroğlu hakkında da farklı varsayımlar var. Bunlar aynı kişiye mi ait yoksa benzer özellikler gösteren farklı kişilere mi ait kesin bir sonuca varılamıyor.
Kimliğiyle ilgili tartışmalarda bir olasılık 16 ve 17'nci yüzyılda Yeniçeri ocağından yetişen bir şair olduğu şeklinde. Bu iddiaya göre 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katılan bir tür ordu şairidir.
HALK KAHRAMANI KÖROĞLU
Diğeri ise Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana yayılmış destansı ve türkülü halk öyküsündeki halk kahramanı Köroğlu dur. Bu ikinci Köroğlu, 16-17 yüzyıllarda Bolu Gerede çevresinde yaşadı. Asıl adı Ruşen Ali idi. Babası Yusuf Bolu Bey inin seyisi olup Bolu Beyi tarafından gözlerine mil çekilmişti. Efsaneye göre Ruşen Ali, babasını sağaltmak için suyunun tılsımlı olduğuna inanılan Aras Irmağı'na götürdü. Ama fikir değiştirerek ilaç olacak köpükleri kendisi içip yiğitlik ve şairlik gücü kazandı.
Çamlıbel'e yerleşip babasının intikamını almak üzere Bolu Beyi'ne savaş açtı. Babasından dolayı namı “Köroğlu” olarak yürüdü. Devlete karşı ayaklandı. Sivas-Tokat yolu üzerindeki Çamlıbel civarında eşkıyalık yaptı. O eşkıyalığının yanı sıra çevre halkının benimsediği mitleştirdiği bir simge oldu.
Yalnızca doğa ve aşk üzerine değil yiğitlik, kavga ve özgürlük üzerine de deyişler söylemiştir. Halkın içinden gelen halk adına konuşan bir sözcüdür. Köroğlu hikayesi Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Balkanlar'da da bilinir. O bir bakıma tüm halkların duygularını dile getiren bir ozan ve bir halk kahramanıdır.
Düşmanın üstüne eyledim akın-Dönüşüm yok zamanın yakın
Fakir fukarayı incitmen sakın-Mal yemez tamahkâr zengine bakın
Köroğlu her zaman kurdu meydanı-Ben bilirim yahşi ile yamanı
Aman dileyenden kesmen amanı-Dertli olanların derdine bakın
Köroğlu ile ilgili ilk araştırmayı Pertev Naili Borotav yaptı. Cahit Öztelli'nin de Köroğlu-Dadaloğlu ve Kuloğlu adlı yayınlanmış bir araştırması var.

Mert dayanır namert kaçar-Meydan gümbür gümbürdenir
Şahlar şahı divan açar-Divan gümbür gümbürdenir

Yiğit kendini öğende-Oklar menzilin döğende
Sespe kalkana değende-Kalkan gümbür gümbürdenir

Ok atılır kalasından-Hak saklasın belasından
Köroğlu'nun narasindan-Her yan gümbür gümbürdenir

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar