NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI (KÖROĞLU)

0

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne-Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden-Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi bölük bölük dizildi-Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu-Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

DEDEM KORKUT AYDUR

0

Başlıktaki cümle dede Korkut masallarından alınmıştır. “Dedem Korkut dedi ki“ anlamına gelmektedir. Efsanevi bir bilge, Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcısı olan ozan Dede Korkut (Korkut Ata) dan söz etmek istiyorum bu hafta. Oğuz Türklerinin eski masallarında onun kişiliği de masalsı bir dokuya bürünmüştür.

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI (Aşık Veysel Şatıroğlu)

0

 Ben giderim adım kalır-Dostlar beni hatırlasın-Düğün olur bayram gelir-Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak-Tütmez baca yanmaz ocak-Selam olsun kucak kucak-Dostlar beni hatırlasın

 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI - Pir Sultan Abdal

0

Uyur idik uyardılar- Diriye saydılar bizi-Koyun olduk ses anladık- Sürüye saydılar bizi
Halımızı hal eyledik -Yolumuzu yol eyledik- Her çiçekten bal eyledik Arıya saydılar bizi
Aşk defterine yazıldık- Pir divanına yazıldık- Üzüm olduk şerbet ezildik- Doluya saydılar bizi
Pir Sultan’ım Haydar şunda-Çok keramet var insanda- O cihanda bu cihanda- Ali’ye saydılar bizi. “

 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

MEDYA OKURYAZARLIĞI

0

Geçmişte herhangi bir konuda bilgi edinmek istediğiniz zaman iletişim ortamının unsurları olarak; hısım akraba, arkadaşlar, konu komşu, gazeteler, dergiler, kitaplar, ansiklopediler ve televizyon akla gelirdi. Doğal olarak bilginin kalitesi ve yayılma gücü de kaynağın, ortamın ve araştırmacının niteliklerine göre farklılık gösteriyordu. Bunun sonucu olarak da aynı konuda farklı sonuçlar elde edilebiliyordu.

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI - Yunus Emre

0

Ben yürürüm yane yane-Aşk boyadı beni kane-Ne akîlem ne divâne-Gel gör beni aşk neyledi.

Gâh eserim yeller gibi-Gâh tozarım yollar gibi-Gâh akarım seller gibi-Gel gör beni aşk neyledi.

 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

YEŞİLÇAMIN BİR DALI DAHA KIRILDI Güle Güle Şoför Nebahat

0

22 Temmuz 2017 Cumartesi günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun sahnesi yine hüzünlü bir vedanın mekânı oldu. Yeşilçam’ın yapı taşlarından biri olan Şoför Nebahat olarak ünlenmiş olan Sezer Sezin sanat dostları tarafından sonsuzluğa uğurlandı.

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI

0

İnsan toplulukları rastlantısal olarak bir araya gelmiş olan kalabalıklar olmaktan ne zaman çıkarlar?

 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

BİLGİNİN YARGISAL BOYUTU

0

Yaşam boyunca sürekli olarak bir takım yargılara varırız. Bu yargıların ardında edindiğimiz doğru ya da yanlış bilgiler vardır. Bu bilgiler ne kadar güvenilirse yargılarımız da o ölçüde güvenilir olur. Bilgi kaynaklarımız kısır ve yeterli doğrulukta olmadığında elimizdekilerle yetinip yanlış ve gereksiz ön yargılar üretiriz.

0