KERİM EVREN

Bilgi (!) Yarışması

0

Atv'de, "dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması" savıyla sunulan "Kim Milyoner Olmak İster?"deki'dil ve bilgi yanlışları' zincirine sürekli yeni halkalar ekleniyor.

0
KERİM EVREN

92'nci Onur Yılı

0

Falih Rıfkı Atay'a göre (1) "cumhuriyet" sözcüğü, eski Türkiye'de "şapka" sözcüğü kadar 'kötü ve korkuluydu'; çünkü "yobaz sözlüğündeki anlamıyla 'gâvurluk' niteliğindeydi".

0
KERİM EVREN

Garip Türkçemiz -3

0

Özdemir Asaf'ın ünlü dizelerini, ulusal dilimizi düşürdüğümüz 'acıklı' duruma uyarlarsak şöyle diyebiliriz:

0
KERİM EVREN

Tarihsel Görev

0

Nâzım Hikmet'in, "Kuvayı Milliye Destanı" şiirindeki saptama, güncelliğini koruyor:

0
KERİM EVREN

Garip Türkçemiz -4

0

Gazete başlıklarıyla TV haber alt yazılarında (televizyoncu diliyle KJ'lerde) , pek çok dil yanlışı yapıyoruz.

0
KERİM EVREN

Nato Kafa ve Nobel  

0

Osmanlı padişahının vakanüvisi Naima, "Etrak-ı biidrak" (Türkler mankafadır) buyurmuş!

0
KERİM EVREN

Garip Türkçemiz -2

0

Evrensel kültür mozaiği; halkların, ulusların dili, yazın'ı, şiiri, türküleri, atasözleri, masalları, resmi, heykeli, mimarisi, gelenekleri, tarihi, insanlık ailesinin yaşamına

0
KERİM EVREN

Garip Türkçemiz -1  

0

Eskiden Babıâli'de, eş anlamlı sözcükleri bilmeden yineleyenlere, şu tekerlemeyle takılanlar olurdu:

0
KERİM EVREN

'Bütüncül' Sorun

0

Milletçe kafamız çok karışık. Bu durumumuz, Türkçeyi hem doğru konuşmamıza hem de Yahya Kemal'in deyişiyle doğru yazmamıza engel oluyor.

0