KERİM EVREN

Bofa Balıkları  

0

Doğa, en iyi öğretmen. Bilim insanlarının, birini çözer çözmez yenisiyle karşılaşıp iştahını biraz daha kabartan kurallarla yönetiliyor. Bağımsız görünen varlıklar arasında

0
KERİM EVREN

Mehterli Maç

0

"TRT-3 Spor" TV kanalında 23 Ocak 2016 akşamı, günün futbol karşılaşması özetlerini izliyorduk. Galatasaray, adı her nasılsa hâlâ "Arena"ya çevrilmemiş 80 yıllık Ankara

0
KERİM EVREN

'Tefeül' Zamanı

0

Unutulmuş bir sözcük "tefeül", 'fal' demek; özellikle de 'şiir falı'. Geleceğimizden haber almak, boş bir beklenti olur elbet; amaç, ilkyazın kavak yelleri estirdiği özgür ruhlarımızı 'şiire bırakmak'...

0
KERİM EVREN

Sevgili Kitap!

0

TRT Türk'te, "Kamera Ses Kayıt" adlı bir sinema izlencesi yayımlanıyor. 13 Ocak 2016 akşamki bölümde, Yeşilçam'ın baş kadın oyuncularından Nilüfer Aydan'ın sanat yaşamı konu edildi.

0
KERİM EVREN

'Kişisel Veri' Pazarı!

0

İngiliz düşünür - iktisatçı John Stuart Mill (1806 - 1873), düşünce tarihine "ütopya"nın karşıtı olarak "distopya" kavramını da kazandıran kişidir.

"Ütopya", olumlu anlamda düşsel devlet düzenlerini, "distopya" ise devletin birey - toplum üzerine karabasan gibi çöktüğü (otoriter - totaliter) rejimleri tanımlar.

Mill'in "distopya"sından yazın dünyası da etkilendi; "distopik"romanlar yazılmaya başladı ki bunların en bilineni, George Orwell'ın "1984"üdür. Romanın geçtiği mekân, insanların tek tipleştirildiği Okyanusya adlı ülkedir. Burada 'düşünce polisi' herkesi sürekli izler. Aşk bile yasaktır. Doğruluk Bakanlığı’nda çalışan memur Smith hem yönetime muhalif olmanın hem de Julia adlı bir kadınla cinsel ilişki kurmanın bedelini ağır işkencelerden geçerek öder. Otoriter devlet sonunda Smith'i de istediği 'yandaş vatandaş' kalıbına sokacaktır!

 

ÖYLE BİR TASARI Kİ!

 10 Şubat 2016 günü TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen "Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı" bize "1984" romanındaki 'kurşun gibi ağır' devlet baskısını anımsattı.

Tasarı , TBMM Genel Kurulu'na gönderildiği biçimiyle yasalaşırsa Okyanusya'da, pardon Türkiye'de bakın, neler olacak:

- Hepimiz devletçe fişleneceğiz. "Fiş"imizde; etnik kökenimiz, siyasal düşüncemiz, dinimiz (mezhebimiz), sağlık durumumuz; cinsel yaşamımız dâhil, hekimle hasta arasında kalması gereken en 'mahrem' bilgiler yer alacak. (2. Bölüm, Genel Kurallar, Madde: 5) 

- "Fiş"imizdeki her bilgi, "tarihî, kültürel, bilimsel, istatistik araştırma" için başvuranlara, bize sorulmadan verilecek. (2. Bölüm, Genel Kurallar, Madde: 6 Fıkra: e)

- "Fiş"imizdeki bilgiler doğru mu, yalan yanlış mı, öğrenme hakkımız olacak!  Ama, o bilgilere ancak devlete para ödeyerek ("makûl (?) bir ücret karşılığında") ulaşabileceğiz. (2. Bölüm, Başvuru ve Bilgi Edinme Hakkı, Madde: 7 Fıkra: d)

- "Fiş"lerimizle ilgili her işlemi, altı kişilik "Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu" yapacak. Kurulun altı üyesini de bakanlar kurulu yani hükümet seçmekle kalmayacak, başkanla ikinci başkanı da atayacak. (6. Bölüm, Kurulun Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri, Madde: 22)

Bugüne değin sayısız resmî sınavda 'soruları çaldırma' becerisi (!) gösterenler, bundan sonra muhalifler için 'kişisel veri pazarı' kurulmasına yol açacak çok özel bilgileri cansiparane korurlar mı dersiniz?

Bizce "distopik" köyde değneksiz gezebilenlere gün doğacak:

(Ç)al "fiş"i, yap alışverişi, bitir işi!

 

GRAM GRAM 'EPİGRAM'

 

Akıt artık cerahatini de

Sahip çık Cerattepe'ye

Hukuk yaralısı Türkiye!

 

 

0
KERİM EVREN

Erken İlkyaz Muştusu

0

İlkyaz, güler yüzünü erken gösterdi. Güneş iyice ısıtamasa da mevsim dönümüne uyum çabasındaki bedenlerimizi 'ılıtıyor'.

0
KERİM EVREN

2016 Hoş Gelmiyor

0

Bugün 2015'in son günü. Bu satırları ilkyaz gibi ılık, güneşli bir günde yazmaya başlamıştık. Nâzım'ın "... göreceğiz çocuklar" deyip de bir türlü göremediği "güneşli günler"i örneği!

0
KERİM EVREN

Tepe Sersemiyiz!

0

Ülkemizde oluk oluk akan şehit kanlarına, gözü yaşlı, gönlü yaslı, hemen hepsi yoksul ana babaların ağıtları karışıyor.

0
KERİM EVREN

Görür de Görmez!  

0

Laikliği ve sekülerizmi karalamak isteyen dinciler, Karl Marks'ın bir özdeyişini yıllardır işlerine geldiği gibi kırpıp kitlelere aktardılar:

"Din halkın afyonudur."

0