KERİM EVREN

'Kültürel Kanser' Aşısı

0

Ünlü sinema oyuncusu ve etkinci (aktivist) Tarık Akan, akciğer kanseri hastalığı ilerleyip karaciğerine sıçramadan Küba'ya gitmiş olsa şimdi belki de aramızdaydı.

0
KERİM EVREN

Bibliyoterapi

0

Ülkemizde "Arşak Palabıyıkyan" sinema tiplemesiyle tanınan ABD'li komedyen Groucho Marx (1890 - 1977), çağımızın 'aptal kutusu' hakkında şu espriyi yapmış:

0
KERİM EVREN

TV Ünlülerinin Dil Yanlışları

0

Medya çalışanlarımızın çoğunlukla yabancı kökenli sözcüklerle ilgili "sesletim" ve "yazım" sorunları sürüyor.

0
KERİM EVREN

'Aklın Süsü Dil...'

0

Yusuf  Has Hacip [1017 (kimi kaynaklara göre 1019) -1077] "Kutadgu Bilig"de (Mutluluk Veren Bilgi) şöyle der:

0
KERİM EVREN

Ekmek Yoksa 'Brioche' Yesinler!

0

Yaz bitti.

'Sararma, sararıp dökülme' anlamındaki Arapça "hazan", öz Türkçesiyle "güz"; hüzün mevsimi olduğu kadar resim mevsimi de.

0
KERİM EVREN

Üç Harfliler!

0

İstanbul yanıyor! Yüksek nemle duyumsanan hava sıcaklığı neredeyse kırk dereceye yaklaşıyor.

0
KERİM EVREN

Yosun Kokulu Kentin Saçları

0

Şair, dışarıdan bakılınca 'dünya yıkılmış da altında kalmış' kişi gibi görünebilir. Oysa dünyayı yeniden kuran insandır. Güneş dizgesini tersyüz eder, yerküreyi uydu kılar kendine;

0
KERİM EVREN

Özgürlük Özlemi  

0

"Bir kimsenin kötülüğünü gazeteler yazmazsa adamın fenalığı anlaşılmaz. Böyle kimseler önemli işlere atanabilirler, halka zararlı olurlar, vatana ihanet ederler. Bunları aydınlatmak gazetelerin görevidir..." (1)

0
KERİM EVREN

Darbe Püskürtücü Dehşetengiz 'Millet'!

0

Çağdaş tarihçilere göre Osmanlı'nın, üç kıtada altı yüz yıl egemen kalabilmesinin altında, 'iyi asker' olmaları ve 'askerî örgütlenmeyi çok iyi bilmeleri' yatar.

0