KERİM EVREN

'Aklın Süsü Dil...'

0

Yusuf  Has Hacip [1017 (kimi kaynaklara göre 1019) -1077] "Kutadgu Bilig"de (Mutluluk Veren Bilgi) şöyle der:

0
KERİM EVREN

Türkçetele -4

0

TV kanallarındaki dizi filmler, yaz dönemi nedeniyle birbiri ardına ekrana veda ediyor!

0
KERİM EVREN

Üç Harfliler!

0

İstanbul yanıyor! Yüksek nemle duyumsanan hava sıcaklığı neredeyse kırk dereceye yaklaşıyor.

0
KERİM EVREN

Türkçetele -3

0

Paris'te geçen ay, geniş çaplı bir polis gösterisi yapılmıştı. CNN Türk'ün 18 Mayıs 2016 günkü bir haber bülteninde yürüyüş, şu uzun başlıkla ekrana yazıldı:

0
KERİM EVREN

Özgürlük Özlemi  

0

"Bir kimsenin kötülüğünü gazeteler yazmazsa adamın fenalığı anlaşılmaz. Böyle kimseler önemli işlere atanabilirler, halka zararlı olurlar, vatana ihanet ederler. Bunları aydınlatmak gazetelerin görevidir..." (1)

0
KERİM EVREN

Türkçetele -2

0

"De - da"nın nerede ek, nerede bağlaç, ne zaman ilgeç (edat) olduğu konusunda gazete ve TV'lerimizde 'rivayet muhtelif'!

0
KERİM EVREN

Darbe Püskürtücü Dehşetengiz 'Millet'!

0

Çağdaş tarihçilere göre Osmanlı'nın, üç kıtada altı yüz yıl egemen kalabilmesinin altında, 'iyi asker' olmaları ve 'askerî örgütlenmeyi çok iyi bilmeleri' yatar.

0
KERİM EVREN

Türkçetele -1  

0

Başlıktaki sözcüğü, şaka yollu biz uydurduk. Hep sevgili meslektaşlarımız uyduracak değil ya! Açılımına, ister yıllardır tutmaya çalıştığımız 'Türk medyasındaki Türkçe yanlışları çetelesi' deyin,

0
KERİM EVREN

Türkçetele -5

0

Medyamızdaki yürek burkan Türkçe özensizliğini görmek için haber başlıklarına bakmak bile artık yeterli olabiliyor.

0
KERİM EVREN

Derin Kaygıdan Umuda  

0

Yeni hükümetin Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığının adını "Maarif (Vekâleti)" olarak değiştirmek istiyormuş.

0