Çaĝdaş Portreler: Kralıçe Elızabeth ıı

Tahta geçişinin 60. yılını – the diamond jubilee; elmas yılı- kutlayan 89 yaşındaki Kraliçe Elizabeth  II, babasının ölümü üzerine 6 Şubat 1952' de tahta geçmişti. Babası da, amcası Edward VIII 'in  Amerikalı Mrs. Simpson'la evlenmesinden ve tahttan feragat etmesinden dolayı kral olmuştu.  Kraliçe Viktorya'dan sonra tahtta en çok kalan kraliçe olarak Elizabeth II ülkesinde ve İngiliz Milletler Topluluğu’nda çok sevilen ve saygı duyulan bir kişiliğe sahiptir. Bugünkü devlet başkanları arasında en yaşlısı ve en uzun süre iktidarda kalanıdır. Prens Philip'le evlidir ve iki oğlu ve bir kızı vardır. O'nun 60. yılı nedeniyle 2012’de bütün İngiltere'de kutlama törenleri yapılmıştır.

Halkın ona karşı saygınlığı ve sevgisi kişiliğinden, sadeliğinden, çalışkanlığından ve geleneklere bağlılığından gelmektedir.  Ayrıca, halkının  değişen taleplerine karşı duyarlılığı bunda önemli bir rol oynamaktadır. Onun kraliçeliği döneminde, 20.yüzyılın bir çok teknik değişikliği meydana gelmiştir. O bunları çok iyi yönetmiştir. '50'lerin başında bazı evlere girmeye başlayan siyah beyaz televizyon renkli olarak daha da yaygınlaşmış, bunu buzdolabı, çamaşır makinesi ve merkezi kalorifer ve otomobil takip etmiştir. İnsan ilk kez aya ayak basmış, İhtilâl email ve interneti günlük hayatın vazgeçilmezi haline sokmuştur. Ucuz yurt dışı seyahat, cep telefonu da bunlara eklenmiştir. Moda, sanatın bütün dalları, kadının toplumdaki rolü büyük değişikliklere sahne olmuştur. Hoşgörü sınırları genişlemiş, cinsel özgürlükler artmıştır. Bunlara ek olarak İngiltere'ye göç artmış, toplum çok etnik ve bu çok farklı dinler topluluğu haline dönüşmüştür. Bütün bu değişikliklere karşın monarşi güçlü bir şekilde kendini korumuş, değişmemiştir. Bu güç halkın da güç kaynağı olmuştur.

Kraliçe Elizabeth II emekli olmayı, çekilmeyi düşünmemektedir. O'na göre kraliçeliği sağlığı el verdiği sürece hayata gözlerini kapatıncaya kadar sürecektir. O'na göre kraliyet hayat boyu sürecek  iyi ya da kötü yanları ile bir görevdir. O'nun  Elizabeth  I ile ortak noktası toplumda büyük bölünmeler yaratan güçlü değişimlerin olduğu dönemlerde ülkeyi bir arada tutabilme, birliği sağlayabilme yetenekleridir.

I . Elizabeth din çatışmalarından ülkeyi kurtarmış, bugünkü İngiltere'yi kurmuştur. Dinsel farklılıklar ne olursa olsun hepsini monarşi etrafında toplayabilmiştir. O'nun dönemi İngiltere'nin yüzyıllar boyu sürecek  büyüme ve genişleme devridir. II . Elizabeth'in dönemi ise büyüklük imajını yitirmeden İngiltere'nin imparatorluktan bir ada devlet haline dönüşmesini yönetme dönemidir. I. Elizabeth'in kraliçeliğinin sonlarına doğru imajı olumsuz etkilenirken, bugünkü Elizbeth'in halkla yakın ilişkileri ve elinde değişmezliğin bir sembolü gibi taşıdığı çantası ile halka verdiği güven nedeni ile imajının yükselmiş olmasıdır. (Sir Roy Strong; Gloriana For Our Times; The Daily Telegraph ; 4.2.2012) O'nun halkına karşı sadakatı, halkının ona karşı sadakatı ile ödüllendirilmektedir.

Bugünkü kraliçenin en büyük başarısı, bütün modern değişimlere karşın Monarşiye halkın sadakatini sağlayabilme başarısı göstermesidir.  Ülkede istikrarın sembolü olmasıdır. Başarılarının arkasında eşi 94 yaşındaki Prens Philip'in olduğunu belirten II. Elizabeth, her gün yüklü bir iş programı ile güne başlamaktadır. Yurt dışı seyahatlerinin dışında yurt içinde  her gün bir çok toplumsal faaliyetlere katılmaktadır.

Bugünkü kraliçenin tahta çıkışının kutlanması için 2012 yazında Thames nehri üzerinde, 1897'de Kraliçe Viktorya için 135 geminin katıldığı şenlikler kadar olmasa da büyük şenlikler yapılmıştır. Bu şenlikler İngiltere'ye çok sayıda turist çekmiştir. Kemerlerin sıkıldığı bir zamanda  İngiltere ekonomisi olumlu şekilde şenliklerden etkilenmiştir.  İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma kararında, sarayın referandum sonucunu desteklediği düşünülmektedir.