GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-1-

Nuremberg Harp Suçluları Mahkemesi ana davasının duruşmaları 20 Kasım 1945 de  başladı. Yirmi bir sanık yargılanıyordu. 19 Kasımda sanıklar Nuremberg’de kithe Palace of Justice’daki mahkeme  salonuna getirildiler.

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin Son Günleri-10-

22 Nisan 1945 akşamüstü Genera lKeiteland Jodl kuzeyde Dönitze katılmak üzere, Hitlerin emriyle sığınağı terk ettiler. Bütün gün Hitlerin sığınaktaki resmi belgelerini yakan, özel kalemi Schaub, ertesi gün Bergdorfa Hitlerin özel evraklarını yoketmek için görevlendirildi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Hitlerden  Hemen  Sonra -3

Speer’le ilk konuşanlar arasındaki George Ball onun hakkında şöyle demektedir:  

- Çok bilgili idi. İnanılmayacak kadar açıkça konuşuyordu. İkinci gün, ABD’nin Almanya ile birarada Rusya’ya karşı savaşmamasının hiç de iyi olmadığını söyledi. 

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin Son Günleri -9-

21 Nisan 1945 in geç saatlerinde, Hitlerin ölümünden sonra yayınlanacak Alman halkına hitaben yapacağı konuşmasını Speer,Hamburg Rundfunk radyo stüdyosunda kayda aldırttı.

GÜRAN TATLIOĞLU

Hitlerden  Hemen  Sonra -2

Nazi Almanyası’nın yenilgisinden,  bütün Almanya’nın müttefiklerce işgalinden  ve Dönitz başkanlığındaki kuzeyde kurulan hükümetin de 1945 Mayısı sonlarında sona ermesinden sonra Alman Nazi harp suçlularının yakalanması ve Nuremberg mahkemesine sevkedilmesi,o günlerin en önemli olaylarını teşkil eder.

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin Son Günleri -8

Speer,  İsviçre’de konser turunda bulunan Berlin Flarmoni Orkestrası şefi Wilhelm Furtwanglerle temasa geçti ve Berlin’de konser vermeleri için acele gelmelerini istedi. 

GÜRAN TATLIOĞLU

Hitlerden  Hemen  Sonra - I -

2 Mayıs’ta  yeni devlet başkanı Dönitz Speer’i yeni hükümetin Ekonomi ve Üretim Bakanı yaptı. Hükümet merkezi Danimarka sınırına ve Murvick Deniz Üssüne yakın büyükçe bir kasaba olan Flensburg idi.

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin son Günleri-7-

Hitlerin 24 saatlik ültimatomu bitmeden evvel Speer sığınaktaki Hitlerin bürosuna gitti. Hitleri sakin ve yorgun, kendisini bekler buldu. Speer, Nurenberg  Harp Suçluları mahkemesinde  mahkum olduğu 8 yıl eşiyle hiç görüşmeden 20 yılını geçirdiği 

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin  Son  Günleri -11-  

24 Nisan gecesi Speer sığınakta sekiz saat kaldı. Göring’in telgrafından kısa bir süre, Speer’in arkadaşı FriedrichLüschen sığınağa geldi. Bu ziyaretinden sonra Berlin’den ayrılmayı düşünen Speer’in kalması için, onu ikna etmeye çalıştı.

GÜRAN  TATLIOĞLU

Hitlerin Son Günleri -6-

Hitler intiharından otuzüç gün  önce 27 Mart  1945 saat 16.00 da  19 Mart’taki  emrine ek olarak yeni bir bildiri yayınladı. Bu bildiride patlatma, yakma ve sökme yoluyla bütün iletişim sistemlerinin,telefon,