GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-8

 Nuremberg Mahkemesi’ndeki ana davada diğer sanıklar şöyle cezalar aldı:

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-4

Nuremberg Uluslararası Harp Suçluları Mahkemesi’ndeki ana davanın 21 Kasım 1945 de, ikinci duruşmasına mahkeme heyeti başkanı Lord Lawrence şöyle başladı

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-9

Nuremberg mahkemesindeki ana dava şöyle gelişme gösterdi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-2-

Nuremberg Uluslararası Harp Suçluları Mahkemesi’nin ana davasında Nazi rejiminin lider kadrosu yargılandı. Duruşmalarda yirmi bir sanık vardı. Gerçi yirmi dört sanık hakkında tutuklama kararı alınmıştı.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-7

Nuremberg ana davasının diğer sanıları ve aldıkları cezalar aşağıdaki gibi idi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-1-

Nuremberg Harp Suçluları Mahkemesi ana davasının duruşmaları 20 Kasım 1945 de  başladı. Yirmi bir sanık yargılanıyordu. 19 Kasımda sanıklar Nuremberg’de kithe Palace of Justice’daki mahkeme  salonuna getirildiler.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-6

 Nuremberg Mahkemesi ana davası sanıkları tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkmadan evvel ThematicApperception Testi ve Wechsler - Bellevue Testinin Alman versiyonu ile test edildi. Sanıkların çoğunun IQsu ortalamadan yukarı idi. Hatta bazılarının test sonucu ortalamanın çok üstünde idi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Hitlerden  Hemen  Sonra -3

Speer’le ilk konuşanlar arasındaki George Ball onun hakkında şöyle demektedir:  

- Çok bilgili idi. İnanılmayacak kadar açıkça konuşuyordu. İkinci gün, ABD’nin Almanya ile birarada Rusya’ya karşı savaşmamasının hiç de iyi olmadığını söyledi. 

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-5

Nuremberg’deki ana dava dışındaki on iki davadan biri Doktorlar Davası idi. Bu davada yirmi üç doktor sanık olarak yargılandı. Atılı suç, insanlarüzerinde yapılan korkunç deneyimlerdi. 

GÜRAN TATLIOĞLU

Hitlerden  Hemen  Sonra -2

Nazi Almanyası’nın yenilgisinden,  bütün Almanya’nın müttefiklerce işgalinden  ve Dönitz başkanlığındaki kuzeyde kurulan hükümetin de 1945 Mayısı sonlarında sona ermesinden sonra Alman Nazi harp suçlularının yakalanması ve Nuremberg mahkemesine sevkedilmesi,o günlerin en önemli olaylarını teşkil eder.