GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-8

 Nuremberg Mahkemesi’ndeki ana davada diğer sanıklar şöyle cezalar aldı:

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-9

Nuremberg mahkemesindeki ana dava şöyle gelişme gösterdi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nazi  liderleri XII Hıtler (k)

Hitler’in oniki yıldan fazla metresliğini yapan  ve ölümünden bir gün önce onunla evlenen Eva Braun 6 Şubat 1912’de Katolik bir ailenin üç kızının ortancası olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-7

Nuremberg ana davasının diğer sanıları ve aldıkları cezalar aşağıdaki gibi idi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nazi liderleri (XI) Hıtler (J)

Hitler’in  sekreteri Junge, Hitler’in Eva Braun’a yakınlığının nedeninin sadece onun güzelliği için değil  fakat onun insancıl nitelikleri olmasından dolayı olduğuna işaret eder (Junge,154-159).

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-6

 Nuremberg Mahkemesi ana davası sanıkları tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkmadan evvel ThematicApperception Testi ve Wechsler - Bellevue Testinin Alman versiyonu ile test edildi. Sanıkların çoğunun IQsu ortalamadan yukarı idi. Hatta bazılarının test sonucu ortalamanın çok üstünde idi.

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-10

Nuremberg mahkemelerinin ana davasında 31 Ağustos 1946’da yirmi bir sanık hakkında savcıların iddiaları ve sanık avukatlarının savunmaları tamamlandıktan sonra 

GÜRAN TATLIOĞLU

Nuremberg-5

Nuremberg’deki ana dava dışındaki on iki davadan biri Doktorlar Davası idi. Bu davada yirmi üç doktor sanık olarak yargılandı. Atılı suç, insanlarüzerinde yapılan korkunç deneyimlerdi.