GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi  Soykırımı- Holocaust - Toplu  Tasfıyeler

1933 yılında 31 yaşında iken Almanya’daki Nazi baskıları nedeniyle oradan ayrılmış ve davet üzerine Türkiye’ye gelmiş, burada İstanbul ve Ankara hukuk fakültelerinde 19 yıla yakın ders vermiş ve danışmanlık