GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi Soykıyımı Holocaust XXX Primo Levi

Profesör Kogon şöyle devam ediyor; “Gestapo ilgilileri arasında da, kamplara gönderdiklerinin başına gelenleri bilenler pek fazla değildi. Kamplardaki esirler de kampların nasıl çalıştığı hakkında tam bir fikir sahibi değildiler.

GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi  Soykırımı- Holocaust - XXIII– Wansee Protokolo

Protokol şöyle devam etmektedir;

“Slovakya ve Hırvatistan’da, önemli olan sorunlar, çözümü yakın bir şekilde halledildiğinden, artık bir zorluk bulunmamaktadır. Romanya’da hükümet Yahudi sorunları ile ilgili bir komiser ataması yapmıştır.

GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi Soykıyımı Holocaust –XXIX Primo Levi

1943’e kadar İtalya’daki Yahudiler Alman tehdidinden kısmen uzaktı. ‘30’ların sonunda Mussolini, gerçi, Yahudilerin faaliyetlerini bir ölçüde kısıtlamıştı. İtalyanlar, öldürülmek için

GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi  Soykırımı- Holocaust - XXVII–

1942 yılı başlarına kadar, gettolaştırmalardan, işkencelerden, kurşunlamalardan ve zorunlu işçilikten dolayı, harp başladığından beri geçen üç yıl içinde, Yahudi soykırımında öldürülecek olanların