GÜRAN TATLIOĞLU

Nazi liderleri - VI- Hitler (e)

Hitler’in üç sekreteri vardı. En genci  FrauChristian (1913-) evlenmiş ve görevden ayrılmıştı. Diğer iki sekreter Fraulein Wolf  (1900 -1985)ve FrauleinSchroeder (1908 - 1984) on yıldan

GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi  Soykırımı- Holocaust - Toplu  Tasfıyeler

1933 yılında 31 yaşında iken Almanya’daki Nazi baskıları nedeniyle oradan ayrılmış ve davet üzerine Türkiye’ye gelmiş, burada İstanbul ve Ankara hukuk fakültelerinde 19 yıla yakın ders vermiş ve danışmanlık

GÜRAN TATLIOĞLU

Yahudi soykırımı - Holocaust - V İlk kitlesel öldürmeler

1933’de iktidarı ele geçiren Nazilerin yeni Almanya’sında yaratılacak olan saf, temiz, hiç yabancı kanı karışmamış olan Alman ırkının yeni kuşakları, aynI zamanda gelecek bin yılın yüce Almanya’sının garantisi olacaktı.