GÜRAN TATLIOĞLU

AMERİKA’NIN ZENGİNLİĞİ

ABD’de her on yılda bir ortalama zenginlik ve gelir dağılımı, gibi konularda araştırma yapılır. 2010 yılı verilerine dayanarak, Kimberly Amadeo’nun 30 Ekim 2017 tarihli The Balance website’da çıkan yazısına göre, bu verileri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

GÜRAN TATLIOĞLU

ARJANTIN’DE SON TANGO (2)

FBI Direktörü J. Edgar Hoover 13 Kasım1945 tarihli Buones Aires Amerikan elçiliğine gönderdiği mektupta Hitler’in Arjantin’de olduğuna dair kuvvetli kanıt olduğunu ve Walter ve Ida Bonfert Eichhorn’dan yardım gördüğünü belirterek ayrıntıli bilgi veriyordu (Corsi ; 64). FBI Hitler’in Arjantin’de olduğunu tam olarak kanıtlayamamıştı , Buones Aires’deki Amerikan elçiliğinden yardım istiyordu.               

GÜRAN TATLIOĞLU

ARJANTIN’DE SON TANGO (6) HİTLER ARJANTİN’DE

10 Temmuz 1945‘te, 25 yaşındaki Oberleutnant Otto Wermuth komutasındaki ve 21 yaşındaki Oberleutnant Karl Felix Schuller’in yönetimindeki U-530 denizaltısı Arjantin’in güneyindeki Mar der Plata limanına giriş yaptı.

GÜRAN TATLIOĞLU

ARJANTIN’DE SON TANGO (1)

Son günlerde ülkemizde Hitler’in sonu hakkında çeşitli yazılar yayınlamaya başladı. Bu konuda henüz yayınlanmamış Hitler hakkındaki kitabımın konuyla ilgili bölümünü tartışmaya katkıda bulunmak için aşağıda özetliyorum.  

GÜRAN TATLIOĞLU

Devlet kapitalizmi

Batı'daki liberalizmin mali ve ekonomik krizi sürerken, gelişmekte olan ülkelerin bazılarında, hatta bazı gelişmiş ülkelerde yeni bir kapitalizm modeli ortaya çıkmıştır.

GÜRAN TATLIOĞLU

ARJANTIN’DE SON TANGO (4)

Denizaltıların taşıdığı Nazi ganimetlerinin arasında, banka transferleri ile nakledilemiyecek olan külçe altın ve sanat eserleri bulunuyordu.

GÜRAN TATLIOĞLU

ÇAGDAS PORTRELER: STEVE JOBS

Exxon petrol şirketinden sonra dünyanın piyasa değeri en büyük şirketi 370 milyar dolar varlığı ile Apple gelmektedir.

GÜRAN TATLIOĞLU

ARJANTIN’DE SON TANGO (3)

Polis hafiyesi Müller Hitler’in tabancasını Geli’nin yanıbaşında buldu. Geli’nin vücudunda yaralar vardı ve burnu kırılmıştı. Bormann, hemen cesedi tabuta koydurdu. Tabut Viyana’ya gönderildi. Hiç bir zaman açılmadı. Ve polis soruşturması sessizce kapatıldı. (Corsi ; 107)     

GÜRAN TATLIOĞLU

ÇAĞDAŞ PORTRELER: KHALED ASAAD

Suriye’deki 2000 yıl öncesinin Palmyra eski kentini keşfeden ve onun uluslararası turistik bir nokta