GÜRAN TATLIOĞLU

DÜNYANIN GİDİŞİNİ DEĞİŞTİREN OLAYLAR (4)

M.Ö; 15 MART 44 JULIUS CAESAR’A SUİKAST

Roma ve Gaul topraklarını ayıran Rubicon nehrini, geleneklerin aksine, ordusu ile beraber geçti. Bunu yaparken Senato’ya karşı gelmekteydi. Senatoyu destekleyen Pompey’i güney Thessaly’deki Pharsalus savaşında yendi.

 

GÜRAN TATLIOĞLU

BİRAZ DA ŞİİR CAHİT SITKI TARANCI

Bugünlerde 80 yaşına ulaşmakta olan ya da o yaşı biraz geçen kuşakların gençliğinde çoğunun bir şiir defteri vardı. Zamanın çok beğendiğimiz şiirlerini defterlerimize yazardık. Hatta kendimiz de, Attila İlhan’ın dediği gibi - olmayan sevgililerimize ya da platonik duygular içinde olduğumuz kız arkadaşlarımıza şiir yazmaktan geri kalmazdık. O günlerin çoğu gençleri erkek olsun kız olsun birer amatör şairdi. Daha sonraları bazıları da profesyonel şair oldular. Bu defterlerde en çok yer alan şairlerden biri, Türk şiir dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı idi.

 

GÜRAN TATLIOĞLU

ÇAĞDAŞ PORTRELER ŞEFKATLİ LİDER; JON M.HUNTSMAN Sr.

2005 yılı Eylül ayında Jon M.Huntsman Sr, yeni yayınlanan kitabı Winners Never Cheat- “Kazananlar hiç bir zaman yolsuzluk yapmaz” isimli kitabı hakkında Çin’in Şanghay kentinde yaptığı konuşmada, konunun biraz dışına çıkarak şöyle demişti;

 

GÜRAN TATLIOĞLU

ÇAĞDAŞ PORTRELER -MUHAMMAD ALİ (1942 2016)

 

  1. yaş gününden daha bir kaç ay geçmeden dünya şampiyonu olduğu sıralarda Muhammed Ali’nin dünyadaki şöhreti bir politikacıdan, bir müzisyenden ya da şöhretli bir sinema yıldızından daha fazlaydı. Bütün dünyada onu tanımıyan yoktu. 1964 yılında ABD’yi ziyaret etmekte olan Beatles, John, Paul, Ringo ve George, onun yanında bulunmayı ve onu destekleyici bir rol almayı kabul etmişlerdi. Müthiş bir kişiliği ve çekici bir yapısı olan Muhammed Ali, Cassius Marcellus Clay olarak Kentucky’nin Louisville şehrinde 17.1.1942’de dünyaya geldi. Babası reklam panoları yazan biri, annesi de yarı zamanlı çalışan bir hizmetçi idi.
GÜRAN TATLIOĞLU

İNGİLTERE’NİN ZENGİNLİĞİ

İngiltere 2016 referandumunun hemen arifesinde tarihinin en yüksek servet edinme noktasına ulaşmış bulunuyordu. Fakat ülke nüfusunun yüzde 1‘ini teşkil eden varlıklılarla ülkenin en yoksulları arasında uçurum devam ediyor, hatta daha da açılıyordu. (Richard Partington; The Guardian; 2.2.2018)

GÜRAN TATLIOĞLU

CAHIT SITKI TARANCI’DAN ŞİİRLER (2)

 OTUZ BEŞ YAŞ

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.- Dante gibi ortasındayız ömrün.- Delikanlı çağımızdaki cevher,- Yalvarmak yakarmak nafile bugün,- Gözünün yaşına bakmadan gider.

 

GÜRAN TATLIOĞLU

ÜÇÜNCÜ ENDÜSTRİ DEVRİMİ

ABD’li günümüz düşünürlerinden 1945 Denver, Colorado doğumlu Jeremy Rifkin endüstri devrimini üç alandaki değişimin gerçekleşmesine bağlamaktadır;1) haberleşme, iletişim, 2) .enerji 3) ulaşım. Birinci endüstri devrimi telgraf, buhar enerjisi ve kömürü yakıt olarak kullanan lokomotifin çektiği trenle, demiryolu ile tamamlanmıştı. Ve bütün bunlar Avrupa’da, eğitim düzeyinin diğer ülkeler göre yüksek olduğu, İngiltere’de 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda gerçekleştirilmişti. İkinci endüstri devrimi ABD’de 20 yüzyılda gerçekleşti. Merkezden dağıtımı yapılan elektrik enerjisi, telefon, radyo ve televizyon ve ucuz petrolle çalışan otomobil bu değişimin özellikleri idi.