SPOR KULÜPLERİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİ-III

Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ ve Şekip Mosturoğlu, Meclis Araştırma Komisyonunun 15.12.2010 tarihli toplantısında, kulüp yönetimlerinin profesyonel olmadığını, kulüp ile taraftar arasında sezonluk ilişkilerin yaşandığını, Spor Kulüpleri Yasasının bir an evvel çıkması ve bu yasada Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin daha net olarak tanımlanması gerektiğini belirtmişlerdir (Anılan Rapor, s.187).

 

Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda da, “spor alanındaki paydaşların, aktörlerin, karar verici ve uygulayıcıların görev, yetki ve sorumlulukları ile yaptırımları tanımlayan ve karşılıklı ilişkilerini düzenleyen Spor Çerçeve Kanunu” çıkarılması önerilmektedir (Anılan Rapor, s.136).

18-19.06.2008 tarihlerinde Ankara’da yapılan Spor Şurası Alt Komisyonları Toplantısında, Spor Hukuku Komisyonu, kulüplerin şirket kurması veya kurulmuş şirketlere ortak olmasının yanısıra, kulübün kendisinin şirkete dönüştürülmesinin de özel olarak düzenlenmesini önermiştir (Fehim Üçışık, “Spor Şurası Hazırlık Çalışmaları”, Bizim Gazete, 29.11.2008).

Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda belirtildiğine göre, spor kulüplerinin şirketleşmesi, şeffaflık, denetlenebilirlik, gelir kaynaklarında çeşitlilik, yönetimde profesyonellik gibi birçok alanda kulüplere faydalar sağlayacaktır. Kulüplerin halka açılabilmesi için ise tıpkı diğer halka açık firmalarda olduğu gibi, anonim şirket şeklinde örgütlenmiş olmaları gerekmektedir (Anılan Rapor, s.71).

Bize göre, profesyonel branşta faaliyet gösteren kulüplerin şirketleşmesi zorunlu olmalıdır. Profesyonel faaliyet gösteren kulüplerin birçoğunun, yardım dernekleri gibi, konularına yabancı da olsa, maddi imkân sağlayacak kişilerden başkan ve yönetici aramaları ve yöneticilere olan borçları dolayısıyla hukuki takip endişesi altında yönetim kurulu seçmeleri, kulüplerin şirketleşmesiyle önlenebilir (Fehim Üçışık, Spor Hukuku, s.180).

Bizce, spor kulüplerinin şirketleşmesi, hisse senetleri borsada işlem gören anonim şirkete dönüşme şeklinde olmalıdır (Fehim Üçışık, “Sporda Üstyapı Problemi”, Türkiye Gazetesi, 03.06.1993; Fehim Üçışık, “Türk Spor Mevzuatında 1986-1989 Dönemindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Şurası Bildirileri, 8-11 Mayıs 1990; Fehim Üçışık, Spor Hukuku, s.182).

Bize göre, kulüpler için, Meclis Araştırma Komisyonunun, Spor Şurası Spor Hukuku Komisyonunun ve sporla ilgili çeşitli kesimlerden kişilerin belirtilen tespit ve önerileri gözönünde tutularak yeni bir kanun düzenlemesi hazırlanmalı ve bu düzenleme ile, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ve sporla ilgili diğer bazı kanun düzenlemeleri Spor Kanunu adıyla toparlanmalıdır.