HUKUKÇULARA ARMAĞAN ÇIKARILMASI

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli alanlarda üstün başarı gösterenlere ve uzun süre üst düzey hizmet sunanlara ödül verilmektedir.

 

 

 Ödüllerin belirli miktarda para ve cumhuriyet altını verilmesi gibi madde değeri ve madalya, berat takdim gibi daha ziyade manevi değeri olabilmektedir. Mesela 5774 sayılı Kanuna göre, Olimpiyat Oyunlarında veya Dünya Şampiyonlarına ferdi dallarda birinci olanlara, takım sporlarında ilk üçe firen veya Avrupa Şampiyonlarında final oynayan milli takım sporcuları ve bunların milli takımdaki teknik direktör ve antrenörlerine Devlet Sporcusu unvanı verilir. Ödül Yönetmeliğe göre, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplere, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilir ve nakdi yardım yapılır.

Profesyonel Futbolcuların Jübileleri Talimatına göre, fiilen en az 10 yıl profesyonel futbol oynamış veya U20 ve üstü Milli Takım kategorilerinde en az 40 defa milli olmuş profesyonel futbolcular için jübile organizasyonu yapılabilir.

Hukukçular için, çeşitli kuruluşların verdiği ödüller dışında, çok sayıda bilimsel makale ile özgeçmişlerine ve kişisel özelliklerine ilişkin yazılardan oluşan armağanlar çıkarılmaktadır.

Ülkemizde onlarca yıl önce bir armağan, bir kürsüdeki üç öğretim üyesinin önerisiyle iş hukukuna önemli katkılarda bulunan kürsü başkanı için çıkarılmıştır. Bu üç öğretim üyesi, önce kürsü başkanının 60. yaşı dolayısıyla kendisine öneride bulunmuşlardır, kürsü başkanı, öneriyi olumlu karşılamış, ancak, yalnızca o anabilim dalı öğretim üyelerinden makale istenmesini araştırma görevlileri ile diğer branşlardaki öğretim üyelerinden talepte bulunulmamasını şart koşmuştur. Bir armağanın böyle çıkması, bizce, hem yalnızca bir anabilim dalındaki makaleleri içermesi, hem de araştırma görevlilerinin yükseklisans ve doktora çalışmaları sırasında bir veya birden fazla armağana yazı hazırlamak durumunda kalmamaları açısından uygun sayılabilir. Bazen profesörler ve diğer öğretim üyeleri de aynı zamanda birden fazla armağan için yazı hazırlamak zorunda kalabilmektedir.

Son yıllarda hukuk öğretim üyeleri için çıkarılan armağanlarda belirgin artış görülmektedir. Bunların bir kısmı fakülte dergilerinin özel sayısı şeklinde, diğerleri bağımsız yayın olarak, bazıları birden fazla ciltler halinde çıkarılmakta ve armağanların hemen hepsi tüm anabilim dallarını kapsamaktadır. Bağımsız olarak çıkarılan pek çok armağan, yazı verenlere birer adet gönderilmekte, bu yüzden maliyet artmakta, armağanların ilgililerce edinilmesi güç olmaktadır.

Bazı öğretim üyeleri de maliyetini üstlenerek kendileri için bizzat armağan çıkarmaya girişmekte, araştırma görevlilerine kadar hemen herkesten yazı talep etmektedirler. Böylece, değil geniş toplum kesimlerinin, o alanla ilgili kamuoyunun dahi yeterince tanımadığı, aynı unvanı taşıyanlar arasında herhangi bir farklı başarı elde etmemiş, topluma ve bilime sıradışı bir katkı sağlamamış olanlar için de armağan çıkmaktadır, çıkabilmektedir.

Bizce, armağanların, topluma, ilgili alana ya da bir fakülte veya bölüme önemli katkı veya hizmette bulunmuş öğretim üyeleri için fakülte dergilerinin bir sayısının özel sayı olarak armağana dönüştürülmesi uygundur. Bize göre, yayın özgürlüğü gereği, çeşitli kuruluşlar ve hatta kendi armağanını çıkarmak isteyenler de literatüre bir armağanla katkıda bulunabilmelidirler.