Fehim ÜÇIŞIK

Üretim reform paketi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek üretim yapısına kavuşabilmesi amacıyla, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da Üretim Reform Paketi Çalıştayı düzenlemiş

Fehim ÜÇIŞIK

AKP mi AK Parti mi?

Ülkemizde siyasi partiler açık adlarının yanısıra kısaltmalar ve yakıştırmalar kullanılarak, hatta amblemleriyle de anılmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

Sosyal sigortasız sosyal güvenlik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı

Fehim ÜÇIŞIK

Sosyal Sigortaların kaldırılması önerisi

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, analık sigortası, hastalık sigortası, malullük yaşlılık ölüm sigortaları, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası uygulanmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

Cumhurbaşkanının konumu

1924 Anayasasına göre, yasama ve yürütme, Mecliste tecelli ve temerküz eder, Meclis yürütmeyi Cumhurbaşkanı ve onun atayacağı bir İcra Vekilleri Heyeti aracılığıyla kullanır

Fehim ÜÇIŞIK

Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü hukuk eğitimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının düzenlediği ve tüm hukuk fakülteleri dekanlarının katıldığı toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, yargıya güven

Fehim ÜÇIŞIK

Evrensel geçim hakkı ve uygulamamız

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek

Fehim ÜÇIŞIK

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü

Ziraat Türkiye Kupası son yıllarda ülkenin hemen her yöresinde ve çeşitli kategorilerdeki futbol kulüplerinin katılımıyla oynanmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

Okul bahçelerinde spor yaptırılması

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Bahçeleri Düzenleme İlkelerine göre, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayan sosyal mekânlar olarak okul bahçeleri, eğitimin sürekliliğinin sağlanması