Fehim ÜÇIŞIK

Kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2015 yılında ikincisi düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışma ve Ödül Programına toplam 58 şirket başvurmuş,

Fehim ÜÇIŞIK

Avukatlık stajı ve avukatların eğitimi

Mersin’de 08 Nisan 2016 tarihinde Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen Avukatlık Stajı ve Avukatların Yetiştirilmesi Sempozyumunda Ulusal ve Uluslararası Ortamda Avukatların

Fehim ÜÇIŞIK

Futbolda hakem atamaları

Futbolda hakem hatalarından yakınmalar 2015-2016 sezonunda fevkalade artmıştır. Bazı kulüpler bu hatalara çok sert tepki vermişler, Kulüpler Birliği Vakfı da bu konuda

Fehim ÜÇIŞIK

Türkiye tipi başkanlık - ıı

1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı, başbakanı atar ve istifasını kabul edebilir, başbakanın teklifi üzerine bakanları atar ve görevlerine son verebilir (m.104/II, b) Bizce, bu düzenleme

Fehim ÜÇIŞIK

Kanunların birleştirilerek azaltılması önerisi

Ülkemizde hukuk fakültelerinde yalnızca 10 dolayında anabilim dalı ve sayıları 100’den az bilim dalı olmasına karşılık 15.000’den fazla kanun bulunmaktadır. Belirli bir alanda birden

Fehim ÜÇIŞIK

Türkiye tipi başkanlık - ı

1982 Anayasasına göre, yürütme yetki ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır ve yerine getirilir (m.8).

Fehim ÜÇIŞIK

Üretim reform paketi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek üretim yapısına kavuşabilmesi amacıyla, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da Üretim Reform Paketi Çalıştayı düzenlemiş

Fehim ÜÇIŞIK

İstanbul’da yazıyla dilencilik

İstanbul’da ötedenberi kırmızı ışıklarda, kalabalık caddelerde yoldan geçen vatandaşlardan sözlü olarak yardım isteyenlerin yanısıra, son aylarda yerli ve yabancı bazı kişiler, trafiğin

Fehim ÜÇIŞIK

Sosyal sigortasız sosyal güvenlik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı