Fehim ÜÇIŞIK

Öğrencilerin spora yönlendirilmesi

1982 Anayasasına göre, Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmekle yükümlüdür (m.59/I).

Fehim ÜÇIŞIK

Güvenoyunun gereksizliği

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, halkın iradesi hükümet otoritesinin esasıdır; bu irade, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan dönemsel ve dürüst seçimlerle ifade edilir

Fehim ÜÇIŞIK

Primlerin ücrete dönüştürülmesi önerisi

Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane odaklı sosyal yardım programları uygulanmaktadır. Bu çerçevede

Fehim ÜÇIŞIK

Emeğin Hukuku Kurultayı  

Türkiye Barolar Birliği, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK tarafından 27 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen 2. Emeğin Hukuku Kurultayında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki

Fehim ÜÇIŞIK

Aile Hukuku Sorunları Paneli

Doğuş Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından 10 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Aile Hukukunun Güncel Sorunları Paneline konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel, Avukat Yaşar Öztürk,

Fehim ÜÇIŞIK

Hak Hukuk Günleri Panelleri

Turgut Özal Üniversitesi Hak ve Aksiyon Kulübü tarafından Ankara’da 05-07 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen üçüncü HAK Hukuk Günlerinde çeşitli etkinliklerin yanı

Fehim ÜÇIŞIK

Sporda Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 03-04 Mayıs 2016 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Tahkim Çalıştayının

Fehim ÜÇIŞIK

Başbakanlık müessesesinin vazgeçilmezliği

Ülkemizde hükümet sistemi tartışmaları uzun zamandır sürdürülmektedir. Geçmişte zaman zaman Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması da, azaltılması da istenmiş, 1982

Fehim ÜÇIŞIK

Asgari ücret uygulamasında tutarsızlık  

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 10.05.1944 tarihinde kabul edilen Filadelfiya Bildirgesinde, işi olan ve korunmaya muhtaç durumda bulunan kimselere asgari yaşam koşulları