Fehim ÜÇIŞIK

İNSAN HAKLARINDA ÖNCELİK SIRALAMASI

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır, hiç kimse, gayriinsani cezalara ve muamelelere tabi tutulamaz (m.3, m.5, m.9).

Fehim ÜÇIŞIK

2017 YILINDA MEMUR MAAŞLARI

2017 yılının ilk yarısında memur maaşları, yine katsayı ve gösterge usulüyle belirlenmiştir.

Fehim ÜÇIŞIK

SEÇMENLERİN PARTİLERİNE OY VEREMEMELERİ

Ülkemizde yüzbinlerce, bazen milyonlarca seçmen belirli şartlar dolayısıyla üyesi veya taraftarı oldukları partiye değil, bir başka partiye oy vermekteydiler ve vermekteler.

Fehim ÜÇIŞIK

Ülkemizde kışın olabildiğince günışığı

Uzun yıllardır bu kış ilk defa ülkemiz, İskandinavya’ya dönüşmeden, günışığından kuzeyimizdeki, güneyimizdeki komşularımız gibi yararlanma imkânı buldu.

Fehim ÜÇIŞIK

Sağlık mevzuatının toparlanması gereği

Ülkemizde 15.000 kadar Kanun bulunmaktadır. Bizce, vatandaş kitlelerini yakından ilgilendiren Kanunların sayısı Hukuk Fakültelerindeki bilim dalı sayısı civarında, nihayet 80-90 dolayında olmalıdır. Bunun için de her bilim dalı ile ilgili kanun düzenlemeleri bir kanunnamede yer almalıdır.

Fehim ÜÇIŞIK

AKPARTİNİN HÜKÜMET SİSTEMİ TEKLİFİ-IV

Seçim propagandalarının televizyon ve radyolardan yapılabildiği, bir günde birbirinden uzak birkaç ildeki toplantılarda seçmenlere hitap edilebildiği...

Fehim ÜÇIŞIK

GENÇ İŞSİZLER SORUNU

Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılının ikinci çeyreğinde yaptığı Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçiş Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde 15-34 yaş grubundaki 24.263.000 gencin 1.810.000’i işsizdir.

Fehim ÜÇIŞIK

Ak Partinin hükümet sistemi teklifi-(ı)

AKPARTİ’nin MHP ile uzlaşarak Aralık 2016’da Meclise sunduğu Anayasa Değişiklik Teklifi, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Bakanlar Kurulunun yapı ve yetkilerini yeniden düzenlemektedir.

Fehim ÜÇIŞIK

Sağlıkta gelir testinin kaldırılması

Yoksul ve dar gelirlilerin Genel Sağlık Sigortası priminin tamamen veya kısmen kamu tarafından karşılanması için zorunlu olan gelir testi uygulamasının kaldırılacağı açıklanmıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

Ak Parti’nin sosyal güvenlik uygulamaları

Siyasi partiler hemen her seçimde sosyal güvenlikle ilgili bir dizi vaadde bulunmakta ve tutarlı vaadler ve uygulamalar seçim sonuçlarını önemli oranda etkilemektedir.