Fehim ÜÇIŞIK

İŞÇİLERİN OYLARINI ETKİLEYEN MAĞDURİYETLER

 Çeşitli dönemlerdeki seçimlerde asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılması vaadedilmiştir. 07 Haziran 2015 seçimlerinde muhalefet partilerinden birisi 1.400, ikincisi 1.600 ve üçüncüsü 1.800 liralık asgari ücret vadetmiştir. Ancak hiçbir parti asgari ücretin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki tanımı gibi olması gerektiğini ifade etmemiştir. Buna rağmen sadece birkaç yüz liralık artış vaadi bile muhalefetin rey oranlarında artışa yolaçmıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

KAMU İŞÇİLERİNE 2017 ZAMMI

Yaklaşık 200.000 kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ücretlere 2017 yılında ilk altı ay için yüzde 7,5, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmış ve gelecek yılın ilk yarısında yüzde 3,5, ikinci yarısında yine yüzde 3,5 zam yapılması öngörülmüştür. Gerek ilk yıl, gerekse ikinci yıl enflasyon oranına göre ayarlama da yapılacaktır. Ek ödenek 500 liradan 750 liraya çıkarılmıştır. Brüt çıplak ücreti 3.000 liranın altında olanlara 90 lira ek artış yapılmıştır. Memurlar ve kamu işçileri arasında taban ücretlerde eşitlik sağlanmıştır. En düşük kamu işçisi ücreti en düşük memur maaşının altında olmayacak, gerekirse aradaki fark da ödenecektir.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL GÜVENLİKTE MÜKERRER YAPILANMA-II

2012 yılı Ocak ayından Aralık 2016 tarihine kadar gelir testi sonuçları Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen vatandaş sayısı, 24.820.523’tür. 2016 yılında genel sağlık sigortası primi Devlet tarafından ödenen kişi sayısı 6.683.106 olmuştur (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016 Yılı Faaliyet Raporu).

Fehim ÜÇIŞIK

AKPARTİ İKTİDARININ NE KADAR SÜRECEĞİ

Ülkemizde tek başına iktidar olan siyasi partiler arasında üst üste en çok seçim kazanan parti Akpartidir. 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanmış, ancak 27 Mayıs ihtilaline muhatap olmuştur. Adalet Partisi 1965’te iktidara gelmiş, 1969 seçimini de kazanmış, 1971 muhtırasından sonra yapılan 1973 seçimlerinde tek başına iktidar olmamıştır. Anavatan Partisi 1983’te iktidara gelmiş, 1987 seçimini de kazanmış, 1991 de başarılı olamamıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL GÜVENLİKTE MÜKERRER YAPILANMA-I

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığını ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine (m.26/I) ve cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık ve geçim imkânlarından iradesi dışında yoksun kaldığı diğer hallerde sosyal güvenliğe hakkı vardır (m.22, m.26/I).
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 sayılı Sözleşmede, iş kazaları, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik hallerindeki yardımlar ve aile yardımları düzenlenmiştir.

Fehim ÜÇIŞIK

YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin Genel Kurul Toplantısında, işadamlarına şöylece çağırıda bulunmuştur: Gün yatırım günüdür, tüm imkânlarınızla, tüm cesaretinizle yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, istihdamı arttırın. Böylece sizde kazanın, ülkemizde kazansın.

Fehim ÜÇIŞIK

HALKOYUYLA ONAYLANAN ÖNERİLERİMİZ

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasında kabul edilen değişikliklerin pek çoğu, çeşitli tarihlerdeki yazılarımızda ileri sürdüğümüz önerilere uygun bulunmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

2017 YILI MAAŞ VE AYLIKLARI

2017 yılının ilk yarısında 2.558 lira olan en düşük memur maaşı, Temmuz ayında 2.721 liraya yükselmiştir. Yılın ikinci yarısında en düşük memur emekli aylığı 1.871 lira, en düşük işçi emekli aylığı 1.485 lira ve en düşük esnaf emekli aylığı 1.330 lira olmuştur. Genel müdürler 9.153 lira, şube müdürleri 4.807 lira, üniversite mezunu memurlar 2.951 lira, öğretmenler 3.699 lira, kaymakamlar 8.406 lira, başkomiserler 4.804 lira, polis memurları 4.201 lira, uzman hekimler 5.605 lira, mühendisler 4.908 lira, profesörler 7.916 lira, araştırma görevlileri 4.657 lira maaş almaktadırlar.

Fehim ÜÇIŞIK

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

Ülkemizde 1936 yılında çıkarılan ilk İş Kanunu, işçiler için sosyal sigortalar kurulması konusunda bazı temel ilkeler belirlemiş, ancak öngördüğü sigorta kanunları 2. Dünya Savaşından sonra çıkarılabilmiş ve bu Kanunları uygulamak üzere Çalışma Bakanlığına bağlı İşçi Sigortaları Kurumu kurulmuştur.