Fehim ÜÇIŞIK

SPOR KULÜPLERİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİ-II

 Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, spor kulüplerinin sorunları ile sporda şiddet sorununu araştıran Meclis Komisyonunun 09.12.2010 tarihli toplantısında, kulüp yöneticilerinin sorumluluklarının ayrıntılı şekilde belirlenmesi ve sporda şiddetle ilgili suç işleyen veya ilgili Spor Federasyonundan uzun süreli hak mahrumiyeti cezası alan kulüp yöneticilerinin idari görevlerinin sonlandırılması gerektiğini belirtmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi, Spor Kulüplerinin Sorunları İle Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Mart 2011, s.185).

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Büroları’nın düzenlediği, Taşeron İşçilik Çalıştayında, daha önce 1.500 lira olması gerektiğini söylediği asgari ücret için bu kez en az 2 bin lira olmalı önerisinde bulunmuştur (Hürriyet Gazetesi, 19.11.2017).

Fehim ÜÇIŞIK

SPOR KULÜPLERİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİ-I

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, spor kulüplerinin Dernekler Kanununa göre teşekkül etmesini ve tescil ile Spor Genel Müdürlüğüne dahil olmasını öngörmektedir (m.20/I).

Fehim ÜÇIŞIK

HUKUKÇULARA ARMAĞAN ÇIKARILMASI

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli alanlarda üstün başarı gösterenlere ve uzun süre üst düzey hizmet sunanlara ödül verilmektedir.

 

Fehim ÜÇIŞIK

ÜLKEMİZDEKİ İLGİNÇ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrettir (m.23/III). 1982 Anayasası, sosyal devlet, hukuk devleti ve insan haklarına saygılı devlet şeklindeki nitelemelerine rağmen, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bu tanımını aktarmamıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ III

Sözlü veya nişanlı gençlerin evlenmelerini sırf Devlet katkısı almak üzere geciktirmeleri de ailenin korunması ve evliliklerin kolaylaştırılması amaçları ve bunlara yönelik temel düzenlemelerle kesinlik bağdaşmaz.

 

Fehim ÜÇIŞIK

ANAYASININ İNSAN HAKLARIYLA UYUMSUZLUĞU

1982 Anayasası, başlangıç kısmında, her vatandaşın bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığın bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunu belirtmektedir.