Fehim ÜÇIŞIK

1982 Anayasası'nda Sosyal Güvenlik

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle sosyal güvenliğe hakkı vardır (m.22).

Fehim ÜÇIŞIK

Konut Üretimindeki Gelişim  

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Sur, 2013’te ilk 4 aylık süreçte 370 bin, 2014’te aynı dönemde 340 bin, 2015’te aynı dönemde 415 bin konut satıldığını, bu veriler ışığında 2015’te 1 milyon 200 binin üzerinde konut satılacağını  

Fehim ÜÇIŞIK

Sosyal Yardımlar Kanunu önerisi

Ülkemizde sosyal güvenlik ile ilgili çeşitli kanunlar bulunmaktadır. Primli sistem genel olarak 5510 sayılı Kanunda ve işsizlik sigortası 4447 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Ayrıca yurtdışında geçen sürelerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun bulunmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

Azınlık haklarında Türkiye’nin Öncülüğü

1923 yılında imzalanan Lozan Andlaşması’nın Türkiye ve Yunanistan’daki azınlıklarla ilgili düzenlemesine (m.37, m.45) göre, bu iki Devlet, doğum, milliyet, dil, ırk veya din ayırımı yapmaksızın ülkelerindeki ahalinin tümüne hayat ve hürriyetlerinde tam koruma bahşetmeyi taahhüt ederler.

Fehim ÜÇIŞIK

Yaşlılık sigortası yerine bireysel emeklilik

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 10.04.2015 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sisteminde 19 Emeklilik Şirketi faaliyet göstermekte ve bu şirketlerin katılımcılarının toplamı 5.343.654’tür.

FEHİM ÜÇIŞIK

Yoksullara Gereği Gibi Yardımlar

1982 Anayasasına göre, Devletin temel amaç ve görevlerinden biri, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır (m.5).

Fehim ÜÇIŞIK

Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Önerisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aile içi gelir payının düşüklüğü, uluslararası koruma, vatansız olarak tanınma, belirli kanunlara göre aylık alma,

Fehim ÜÇIŞIK

Dilencilerin sosyal kuruluşlara bildirilmesi

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kabahatler Kanununa göre dilenciliğin yasak olduğunu, kentteki dilencilerin büyük bölümünün il dışından geldiğinin tespit edildiğini, son zamanlarda Suriyelilerin de kentte dilendiğini,

FEHİM ÜÇIŞIK

Partilerin asgari ücret vaadleri

07 Haziran 2015 seçimlerinde, diğer seçimlerden farklı olarak, çok sayıda siyasi parti vatandaşların geçim şartlarıyla ilgili somut vaadlerde bulunmaktadır. Bu farklılık yoksulluğun giderilmesi ve refahın tabana yayılması bakımından fevkalade umut vericidir.