Fehim ÜÇIŞIK

Bakanlık ile milletvekilliğinin bağdaşmazlığı

1982 Anayasası Genel Esaslar başlıklı birinci kısmında yasama yetkisinin TBMM’ne ait olmasını ve devredilememesini (m.7), yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Fehim ÜÇIŞIK

Sürekli yaz saati önerisi

Ülkemizde her yıl Mart ayının son Pazar günü Avrupa ülkeleri ile birlikte saatler bir saat ileri alınmakta ve Ekim ayının son Pazar günü tekrar kış saatine dönülmektedir. Bu yıl 01 Kasım Pazar günü

Fehim ÜÇIŞIK

Değişimli Saat Ayarı Tartışması

Yüz seneden beri uygulanmakta olan ve 1973’teki petrol kriziyle enerji tasarrufu için Avrupa’da önem kazanan yaz ve kış saati değişimi çeşitli ülkelerde tartışılmaya başlanmıştır. Elektrik enerjisini

Fehim ÜÇIŞIK

Herkese konut sağlanması önerisi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin sosyal güvenlik konusundaki düzenlemesine göre, her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak

Fehim ÜÇIŞIK

1982 Anayasasının kitleleri yoksullaştırması  

1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen ve Türkiye’nin 1949 yılında onayladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin önsözünde belirtildiğine göre, dehşetten ve yoksulluktan

Fehim ÜÇIŞIK

İşçilerin yaşlılık aylığının gelişimi

İşçilerin yaşlılık aylığı, uzun bir dönem, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, sigortalılık süresi, sigortalının yaşı ve ortalama kazancına göre bulunan gösterge esas alınarak hesaplanmaktaydı.

Fehim ÜÇIŞIK

İşçilerin emeklilik şartlarının gelişimi

02.06.1949 tarih ve 5147 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu, kural olarak 60 yaşını dolduran, en az 25 yıldan beri sigortalı bulunan ve en az 5000 gün prim ödeyen sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasını kabul etmişti.