FEHİM ÜÇIŞIK

Sosyal sigortalarda ilginç aylıklar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için kural olarak sigortalının brüt kazancı üzerinden, %9 sigortalı hissesi, %11 işveren hissesi olmak üzere %20 oranında prim alınır

FEHİM ÜÇIŞIK

Partilerin asgari ücret vaadleri

07 Haziran 2015 seçimlerinde, diğer seçimlerden farklı olarak, çok sayıda siyasi parti vatandaşların geçim şartlarıyla ilgili somut vaadlerde bulunmaktadır. Bu farklılık yoksulluğun giderilmesi ve refahın tabana yayılması bakımından fevkalade umut vericidir.