Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİN ZARARLARI-II

 Milletvekilleri seçimlerinden önce çeşitli siyasi partiler asgari ücret konusunda, ailenin ihtiyaçlarının dışlanması ve köyde kentte ve büşükşehirde ayni ücretin uygulanmasını değil, bizce isabetsiz olarak yalnızca ülke genelindeki tek miktarını esas alarak vaadlerde bulunmaktadırlar.

Fehim ÜÇIŞIK

ÇEYİZ HESABI DÜZENLEMESİ

633 sayılı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” başlıklı düzenlemesine göre, vatandaşlara bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları halinde Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 lirayı aşamaz (Ek m.2).

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİN ZARARLARI-I

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (m.23/III) ve Avrupa Sosyal Şartı (m.4/I, ı), asgari ücreti, çalışan herkesin, ailesiyle birlikte, insanca yaşayabileceği bir ücret olarak tanımlamış, 1982 Anayasası bu tanımı aktarmamış, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun da gözönünde bulundurulmasını öngörmekle yetinmiştir (m.55).

Fehim ÜÇIŞIK

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNERİLERİ-III

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Türker Arslan, Komisyonun 30.12.2010 tarihli toplantısında, sadece rakip taraftarın maça gelmemesine karar vermekle sorunu çözmenin doğru bir yöntem olmadığını, İl Güvenlik Kurullarının yeterince etkili olmadığını, güvenlik tedbirlerinin yetersiz kaldığını belirtmiş ve Spor Genel Müdürlüğünün, Federasyonların, spor kulüplerinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte, Sporda Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Kurulu kurmasını önermiştir (Anılan Rapor, s.193).

Fehim ÜÇIŞIK

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNERİLERİ-II

Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, 05.01.2011 tarihli Komisyon toplantısında, kulüp yöneticilerinin fanatiklerin esiri durumuna geldiği, eğitim ve seminer gibi çalışmaların yapılması gerektiği şeklinde görüş açıklamıştır (Anılan Rapor, s.194-195).

Fehim ÜÇIŞIK

KONUT EDİNMEDE DEVLET KATKISI - I

633 sayılı Aile Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, konut sahibi olmayan vatandaşlara, yurtiçinde satın alacakları ilk konut için, bir bankada konut hesabı açmaları ve asgari 3 yıl sistemde kalmaları şartıyla, hesapta biriken tutarın %20’sini ve 15.000 lirayı geçmemek üzere Devlet katkısı ödenir. Azami katkı tutarı, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı Bakanlar Kurulu 3 katına kadar artırabilir (Ek m.3).

Fehim ÜÇIŞIK

SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNERİLERİ-I

 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre, her ilde ve spor kulübü bulunan ilçelerde Spor Güvenlik Kurulu kurulmuştur (m.3, m.4). Spor kulüpleri, müsabakaların güvenliğini sağlamak amacıyla bu Kurulların kendileriyle ilgili olarak aldığı kararları yerine getirmekle yükümlüdürler (m.5/II). Profesyonel müsabakalara katılan kulüpler ile en üst basketbol ligindeki kulüpler, müsabakalarda, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere yeterli sayıda özel güvenlik görevlileri bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler (m.6/I). Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, idari para cezası verilir ve bu kişiler, üç ay süreyle, spor müsabakalarını seyirden yasaklanır (m.22/I-II).

Fehim ÜÇIŞIK

ADALET ŞURASI

29 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan yazımızda, ülkemizde çeşitli Bakanlık ve kamu kuruluşlarının birkaç yılda bir kendi görev alanlarıyla ilgili hemen her kesimden katılımlarla şura toplantıları düzenlediklerini, bunlardan Milli Eğitim Şuraları, Spor Şuraları ve Çevre Şuralarının en fazla bilinen ve önemli sorunlar hakkında görüş ve önerilerin ortaya konduğu toplantılar olduğunu belirtmiş ve Adalet Bakanlığının da bazı Avrupa ülkelerindeki hukukçular haftası veya günleri gibi bir Adalet Şurası düzenlemesini önermiştik.

Fehim ÜÇIŞIK

SPOR KULÜPLERİ DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK GEREĞİ-III

Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ ve Şekip Mosturoğlu, Meclis Araştırma Komisyonunun 15.12.2010 tarihli toplantısında, kulüp yönetimlerinin profesyonel olmadığını, kulüp ile taraftar arasında sezonluk ilişkilerin yaşandığını, Spor Kulüpleri Yasasının bir an evvel çıkması ve bu yasada Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin daha net olarak tanımlanması gerektiğini belirtmişlerdir (Anılan Rapor, s.187).