Fehim ÜÇIŞIK

ÜLKEMİZDEKİ İLGİNÇ ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine göre, çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrettir (m.23/III). 1982 Anayasası, sosyal devlet, hukuk devleti ve insan haklarına saygılı devlet şeklindeki nitelemelerine rağmen, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bu tanımını aktarmamıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ III

Sözlü veya nişanlı gençlerin evlenmelerini sırf Devlet katkısı almak üzere geciktirmeleri de ailenin korunması ve evliliklerin kolaylaştırılması amaçları ve bunlara yönelik temel düzenlemelerle kesinlik bağdaşmaz.

 

Fehim ÜÇIŞIK

ANAYASININ İNSAN HAKLARIYLA UYUMSUZLUĞU

1982 Anayasası, başlangıç kısmında, her vatandaşın bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığın bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğunu belirtmektedir.

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Büroları’nın düzenlediği, Taşeron İşçilik Çalıştayında, daha önce 1.500 lira olması gerektiğini söylediği asgari ücret için bu kez en az 2 bin lira olmalı önerisinde bulunmuştur (Hürriyet Gazetesi, 19.11.2017).

Fehim ÜÇIŞIK

HUKUKÇULARA ARMAĞAN ÇIKARILMASI

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli alanlarda üstün başarı gösterenlere ve uzun süre üst düzey hizmet sunanlara ödül verilmektedir.

 

Fehim ÜÇIŞIK

SEÇİMLERE KATILIMIN ARTIRILMASI

1982 Anayasası ilk şeklinde 400 milletvekili seçilmesini öngörmüş, bu sayı önce 450’ye ve daha sonra 550’ye yükseltilmiş, son halkoylamasıyla 600 olmuştur. Böylece 81 il ve 900 dolayında ilçe bulunan ülkemizde giderek daha uygun bir dağılım ortaya çıkabilecektir.