Fehim ÜÇIŞIK

MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan memur maaş zamları toplu sözleşmeyle belirlenmiştir. Memur maaşlarına 2018 yılında ilk altı ay için %4, sonraki altı ay için %3,5, 2019 yılının ilk yarısında % 3,5 ve ikinci yarısında % 5 zam yapılması kararlaştırılmıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

AKPARTİ İKTİDARININ NE KADAR SÜRECEĞİ

Ülkemizde tek başına iktidar olan siyasi partiler arasında üst üste en çok seçim kazanan parti Akpartidir. 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanmış, ancak 27 Mayıs ihtilaline muhatap olmuştur. Adalet Partisi 1965’te iktidara gelmiş, 1969 seçimini de kazanmış, 1971 muhtırasından sonra yapılan 1973 seçimlerinde tek başına iktidar olmamıştır. Anavatan Partisi 1983’te iktidara gelmiş, 1987 seçimini de kazanmış, 1991 de başarılı olamamıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KALAN KONTENJANLAR

2017-2018 eğitim öğretim yılı yükseköğretime geçiş sınavları sonunda adayların bölüm tercihlerine göre ilk yerleştirme yapılmış, Devlet üniversitelerinde 154.605, ülkemizdeki vakıf üniversitelerinde 49.222 olmak üzere 200 binin üzerinde kontenjan boş kalmıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

YATIRIM, ÜRETİM, İHRACAT VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin Genel Kurul Toplantısında, işadamlarına şöylece çağırıda bulunmuştur: Gün yatırım günüdür, tüm imkânlarınızla, tüm cesaretinizle yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, istihdamı arttırın. Böylece sizde kazanın, ülkemizde kazansın.

Fehim ÜÇIŞIK

İŞÇİ ŞİRKETLERİ MAĞDURLARININ YAPMALARI GEREKEN

1989 yılında Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen bir araştırmada belirtildiği üzere, Federal Almanya’da çalışan işçilerimizin bir kısmı, emeklerinin karşılığı olarak biriktirdikleri tasarruflarını ve Alman Devletinden aldıkları kredileri birleştirerek ülkemizin en ücra köşelerine kadar işyerleri açmışlardır. İşçi şirketlerini Devlet etkin ve bilimsel ölçülerde sahiplenememiş, bu konuda ciddi organizasyonlar kurulamamış, “saldım çayıra” misali, bir nevi kaderlerine terk edilmişlerdir (Tevfik Tatar / Ahmet Aksoy / Erhan Ada, Türk İşçi Şirketlerinin Verimlilik ve Etkenlik Sorunları, Ankara 1989, s.5 ve s.63).

Fehim ÜÇIŞIK

2017 YILI MAAŞ VE AYLIKLARI

2017 yılının ilk yarısında 2.558 lira olan en düşük memur maaşı, Temmuz ayında 2.721 liraya yükselmiştir. Yılın ikinci yarısında en düşük memur emekli aylığı 1.871 lira, en düşük işçi emekli aylığı 1.485 lira ve en düşük esnaf emekli aylığı 1.330 lira olmuştur. Genel müdürler 9.153 lira, şube müdürleri 4.807 lira, üniversite mezunu memurlar 2.951 lira, öğretmenler 3.699 lira, kaymakamlar 8.406 lira, başkomiserler 4.804 lira, polis memurları 4.201 lira, uzman hekimler 5.605 lira, mühendisler 4.908 lira, profesörler 7.916 lira, araştırma görevlileri 4.657 lira maaş almaktadırlar.

Fehim ÜÇIŞIK

İŞÇİLERİN OYLARINI ETKİLEYEN MAĞDURİYETLER

 Çeşitli dönemlerdeki seçimlerde asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılması vaadedilmiştir. 07 Haziran 2015 seçimlerinde muhalefet partilerinden birisi 1.400, ikincisi 1.600 ve üçüncüsü 1.800 liralık asgari ücret vadetmiştir. Ancak hiçbir parti asgari ücretin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki tanımı gibi olması gerektiğini ifade etmemiştir. Buna rağmen sadece birkaç yüz liralık artış vaadi bile muhalefetin rey oranlarında artışa yolaçmıştır.

Fehim ÜÇIŞIK

KAMU İŞÇİLERİNE 2017 ZAMMI

Yaklaşık 200.000 kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ücretlere 2017 yılında ilk altı ay için yüzde 7,5, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmış ve gelecek yılın ilk yarısında yüzde 3,5, ikinci yarısında yine yüzde 3,5 zam yapılması öngörülmüştür. Gerek ilk yıl, gerekse ikinci yıl enflasyon oranına göre ayarlama da yapılacaktır. Ek ödenek 500 liradan 750 liraya çıkarılmıştır. Brüt çıplak ücreti 3.000 liranın altında olanlara 90 lira ek artış yapılmıştır. Memurlar ve kamu işçileri arasında taban ücretlerde eşitlik sağlanmıştır. En düşük kamu işçisi ücreti en düşük memur maaşının altında olmayacak, gerekirse aradaki fark da ödenecektir.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL GÜVENLİKTE MÜKERRER YAPILANMA-II

2012 yılı Ocak ayından Aralık 2016 tarihine kadar gelir testi sonuçları Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen vatandaş sayısı, 24.820.523’tür. 2016 yılında genel sağlık sigortası primi Devlet tarafından ödenen kişi sayısı 6.683.106 olmuştur (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016 Yılı Faaliyet Raporu).