Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ III

Sözlü veya nişanlı gençlerin evlenmelerini sırf Devlet katkısı almak üzere geciktirmeleri de ailenin korunması ve evliliklerin kolaylaştırılması amaçları ve bunlara yönelik temel düzenlemelerle kesinlik bağdaşmaz.

 

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL BARINMA YURTLARI ÖNERİSİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl ve İlçelerdeki 1000 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla milyonlarca haneye karşılıksız geçim yardımları yapmaktadır. Bu yardımlardan yararlananlar arasında, işsizlik sigortasından bir süre ödenek almış, ancak iş bulamamış kişiler de bulunmaktadır. Resmi kayıtlara göre 3 milyon dolayında olan işsizlerden 700.000 kadarı İşsizlik Sigortasından belirli bir süre yararlanmakta, bu sigortadan ödenek alamayanlara ve ödenek alma süresinde iş bulamayanlara anılan Bakanlığın yürüttüğü primsiz sosyal güvenlik çerçevesinde yardım yapılmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

OKULLARDA ARA TATİLLERİ ÖNERİSİ

Ülkemizde ilk ve ortaöğrenimde öğrencilerin dinlenmeleri için yalnızca Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren Şubat ayının ilk günlerine kadar iki haftalık bir tatil yapılmaktadır. Böylece Eylül ayının ortasından Haziran ayı ortalarına kadar dokuz aylık eğitim öğretim yılında yalnızca iki haftalık bir dinlenme tatili ile yetinilmesi bizce isabetsizdir. Öğrenciler, bu iki haftalık yarıyıl tatilinin yetersizliği karşısında, her ders yılının başında Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı tatillerinin öğrenim yılı içinde olup olmadığını ve bu bayramlar ile diğer resmi tatil günlerinin haftanın hangi günlerinde olduğunu öğrenmeye çalışmakta, özellikle bu tatillerin istedikleri gibi olmaması halinde elverişsiz hava şartları dolayısıyla okulların tatil edilmesini gözlemektedirler.

Fehim ÜÇIŞIK

ADALET ŞURASI ÖNERİSİ

Ülkemizde çeşitli Bakanlık ve kamu kuruluşları birkaç yılda bir kendi görev alanlarıyla ilgili hemen her kesimden katılımlarla şura toplantıları düzenlemektedirler. Bunlardan Milli Eğitim Şuraları, Spor Şuraları ve Çevre Şuraları en fazla bilinen ve önemli sorunlarla ilgili görüş ve önerilerin ortaya konduğu toplantılardır. Spor Şuraları öncesinde çeşitli komisyonların hazırlık toplantıları yapılmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

SEÇİMLERE KATILIMIN ARTIRILMASI

1982 Anayasası ilk şeklinde 400 milletvekili seçilmesini öngörmüş, bu sayı önce 450’ye ve daha sonra 550’ye yükseltilmiş, son halkoylamasıyla 600 olmuştur. Böylece 81 il ve 900 dolayında ilçe bulunan ülkemizde giderek daha uygun bir dağılım ortaya çıkabilecektir.

Fehim ÜÇIŞIK

YABANCI FUTBOLCU KONTENJANI TARTIŞMASI

Süper Ligde yabancı futbolcu kontenjanı, bazı takımlarda çok az yerli olması ve bunun milli takıma etkisi dolayısıyla tartışma konusu olmuştur.

Fehim ÜÇIŞIK

SOSYAL SİGORTALARA DEVLET KATKILARI

Ülkemizde sosyal güvenlikte zorunlu primli sistem Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanmaktadır. Bu kurumlara Devlet çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Fehim ÜÇIŞIK

MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan memur maaş zamları toplu sözleşmeyle belirlenmiştir. Memur maaşlarına 2018 yılında ilk altı ay için %4, sonraki altı ay için %3,5, 2019 yılının ilk yarısında % 3,5 ve ikinci yarısında % 5 zam yapılması kararlaştırılmıştır.