ERAY CANBERK

İSTANBUL’DA BİR AMERİKALI

   Herman Merville (1819-1891) Amerikalı bir yazar. Yaşamöyküsünün başında romancı, hikâyeci, denemeci diye tanıtılmakla birlikte bazı yaşamöykülerinde bu özelliklerine “denizci” nitelemesi de ekleniyor

 

ERAY CANBERK

KÜÇÜK ŞEYLER

  Başlıktaki “Küçük Şeyler”, Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler (1892) adlı hikâye kitabının adından ödünç alınmıştır. Samipaşazade Sezai (1860-1936) daha çok Sergüzeşt (1889) adlı romanıyla hatırlanır; oysa bizim edebiyatımızda ilk kez “kısa hikâye” kaleme alan, bir başka deyişle bizim edebiyatımızı “kısa hikâye” ile tanıştıran yazardır.

ERAY CANBERK

NÜFUS HAREKETLERİ

    Nüfus hareketleri denince öncelikle nüfusun doğumlara ve ölümlere bağlı  artışı ya da azalışı söz konusudur. Kırsal alandan kentlere göç, ülkeler arası göçler, gönüllü göçler, zorunlu göçler gibi olgular da nüfus hareketlerini oluşturuyor. 

ERAY CANBERK

TEMMUZLAR…

 Temmuzlar yakıcıdır. Yaz mevsiminin ortasındaki aydır Temmuz. Yaz aylarının en sıcağıdır. Temmuz, konumu gereği sıcaktır, yakıcıdır ama kıyıcı değildir.

ERAY CANBERK

DÜNYA HÂLİ VE DÜNYANIN HÂLİ

   “Dünya hâli” dendiğinde nitelenen durum dünyanın güncel hâli, olup biten toplumsal ve siyasal olaylar değil, sıradan olaylar, günlük yaşayışımızla ilgili basit sorunlardır söz konusu olan. “Dünya hâli” deyimi hoşgörüye sığınmayı ya da hoşgörü beklemeyi dile getirir; ayrıca tevekkülü, alışılmışlığı, beklenebilirliği içerir. Tıpkı “insan hâli” deyimi gibi; olağan karşılama, pek şaşırmama, pek yadırgamama durumunu anlatır.

ERAY CANBERK

ZEYTİN VE DOMATES ÜLKESİ

   Gülpınar beldesi Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı 1400 nüfuslu ve belediyesi olan bir kasabadır. Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında, eskil Anadolu uygarlıkları kalıntılarının yaygın olduğu bir yörede yer alır. Bu yörede eskil yerleşim yerleri olarak kuzeyde Troia, daha güneyde, Ezine kıyılarında önce Aleksandreia Troas, daha sonra Neandreia, bunun da güneyinde, Gülpınar’daki Smintheion vardır. Semintheion eskil bir tapınaktır ve 1980’den bu yana arkeolog Coşkun Özgünel başkanlığında yapılan çalışmalarla bir yıkıntı olmaktan kurtarılıp ayağa kaldırılmış bulunmaktadır.  

ERAY CANBERK

BAYRAM TATİLLERİ

   İç turizmin henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde dinî bayramlarda hemen hemen herkes yaşadığı yerde kalır ve bayram günlerini akraba ve ahbap ziyaretleriyle geçirirdi. Gurbette yaşayanların pek azı memleketine gitmeyi göze alabilirdi. Çünkü ulaşım olanakları belirli ve kısıtlıydı.

ERAY CANBERK

YOL YÜRÜMEKLE…

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Haziran günü Ankara’dan yola çıkarak başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 9 Temmuz günü İstanbul’da, Anadolu yakasındaki Maltepe’de bir mitingle son buldu. “Adaletin adaletsizliğine” tepki olan bu yürüyüş bitti ama tepkilerin başka demokratik yollarla sürdürüleceği anlaşılıyor.

ERAY CANBERK

DALDAN DALA (VII)

    Hapishaneye gerek duyulmayan ve ölüm cezası verilmeyen bir ülkede yine de gardiyan ve cellat olmaya hevesli kimseler çıkabilir. Dahası böyle kimselerin hep var olduğu kuşku götürmez.

ERAY CANBERK

ENİNE BOYUNA İSTANBUL

   “Enine boyuna” deyimini “gösterişli, iri yarı” anlamında İstanbul için de kullanabiliriz ama elbette mecaz anlamda. “Enine, boyuna” derken araya bir virgül koyarsak bu niteleme tam anlamıyla İstanbul için daha uygun düşer. Çünkü, şu günlerde yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”ne göre parsellerin daha geniş bir bölümü inşaat için kullanılabilecekmiş. Bir başka deyişle, yeni yapılacak binalar boyuna değil enine büyüyecekmiş.