ERAY CANBERK

2 DAKİKA…

  10 Kasım 2017 sabahı saat 9’u 5 geçe saygı duruşu için sirenler çalıyor. Saygı duruşu 2 dakika sürecek.

ERAY CANBERK

NÜFUS HAREKETLERİ

    Nüfus hareketleri denince öncelikle nüfusun doğumlara ve ölümlere bağlı  artışı ya da azalışı söz konusudur. Kırsal alandan kentlere göç, ülkeler arası göçler, gönüllü göçler, zorunlu göçler gibi olgular da nüfus hareketlerini oluşturuyor. 

ERAY CANBERK

İSTANBUL HABERLERİ

   Sürekli okuru olduğum günlük gazetelerden (Cumhuriyet, Birgün) İstanbul’la ilgili yazı ya da haberleri kesip biriktirmeye çabalıyorum. İşte son iki yılda yayımlananlardan birkaçının başlıkları:

ERAY CANBERK

DÜNYA HÂLİ VE DÜNYANIN HÂLİ

   “Dünya hâli” dendiğinde nitelenen durum dünyanın güncel hâli, olup biten toplumsal ve siyasal olaylar değil, sıradan olaylar, günlük yaşayışımızla ilgili basit sorunlardır söz konusu olan. “Dünya hâli” deyimi hoşgörüye sığınmayı ya da hoşgörü beklemeyi dile getirir; ayrıca tevekkülü, alışılmışlığı, beklenebilirliği içerir. Tıpkı “insan hâli” deyimi gibi; olağan karşılama, pek şaşırmama, pek yadırgamama durumunu anlatır.

ERAY CANBERK

UYKU VE UYUMAK KONUSUNDA

   Uykunun ve uyumanın insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Çevremizde görüp tanıdığımız hayvanların da sıralı sırasız uyuduklarını gördüğümüze göre uyku hayvanlar için de gerekli. Üstelik bazı hayvanların uzun süreli uyudukları, bir başka deyişle kış uykusuna yattıkları bilinir.

ERAY CANBERK

BAYRAM TATİLLERİ

   İç turizmin henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde dinî bayramlarda hemen hemen herkes yaşadığı yerde kalır ve bayram günlerini akraba ve ahbap ziyaretleriyle geçirirdi. Gurbette yaşayanların pek azı memleketine gitmeyi göze alabilirdi. Çünkü ulaşım olanakları belirli ve kısıtlıydı.

ERAY CANBERK

“KUŞ” DENİNCE… (II)

   Aynı başlığı taşıyan önceki yazının girişi şöyleydi: “Şu yaşadığımız iç daraltıcı, yürek burkucu olaylarla dolu günlerde hoş ve havaî şeylerden söz ederek biraz olsun gündemi değiştirmeye fazlasıyla gereksinimiz var diye düşündüm.”

ERAY CANBERK

DALDAN DALA (VII)

    Hapishaneye gerek duyulmayan ve ölüm cezası verilmeyen bir ülkede yine de gardiyan ve cellat olmaya hevesli kimseler çıkabilir. Dahası böyle kimselerin hep var olduğu kuşku götürmez.

ERAY CANBERK

İSTANBUL’DA BİR AMERİKALI

   Herman Merville (1819-1891) Amerikalı bir yazar. Yaşamöyküsünün başında romancı, hikâyeci, denemeci diye tanıtılmakla birlikte bazı yaşamöykülerinde bu özelliklerine “denizci” nitelemesi de ekleniyor

 

ERAY CANBERK

KÜÇÜK ŞEYLER

  Başlıktaki “Küçük Şeyler”, Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler (1892) adlı hikâye kitabının adından ödünç alınmıştır. Samipaşazade Sezai (1860-1936) daha çok Sergüzeşt (1889) adlı romanıyla hatırlanır; oysa bizim edebiyatımızda ilk kez “kısa hikâye” kaleme alan, bir başka deyişle bizim edebiyatımızı “kısa hikâye” ile tanıştıran yazardır.