ERAY CANBERK

“AŞK İMİŞ…”

   Abdülhak Şinasi Hisar (1883-1963) edebiyat dünyasına denemeler yazarak girmiş, ardından şiirleri yayımlanmış, daha sonra mensur şiirler yazmış ve anı türünde eserler vermiş olmasına karşılık 1940’lı yıllardan başlayarak yayımladığı romanlarla tanınır. Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü’nde Hisar’ı şöyle değerlendiriyor: “Eserlerinin ağırlık noktasını mutluluklarla geçmiş gençliği ve 20. yüzyıl başlarındaki rahat İstanbul yaşamları oluşturdu.”

ERAY CANBERK

DALDAN DALA (VIII)

   Adama sormuşlar:

   -Sokakta giderken panda ile karşılaşsan ne yaparsın?

   -Tanıyıp bilmediğim biri olduğu için geçip giderim! demiş.

ERAY CANBERK

KALEM KAVGASI

   İki ya da birkaç yazar arasında yapılan yazılı tartışmaya günümüz dilinde “kalem kavgası” ya da “kalem tartışması” deniyor. Bunların yerine “tartışı” diye bir kelime de önerilmiş ama kabul görmemiş ki hemen hemen hiç kullanılmıyor. Fransızca’dan dilimize geçen “polemik” (polémique) ise eski Yunanca’da “savaşa ait, savaşla ilgili” anlamındaki “polemikos”tan kaynaklanıyor. “Polemik” sözü genellikle yazılı tartışmalar için kullanılıyorsa da bizde sözlü tartışmalar için de kullanıldığı oluyor. Eski Fransızca-Osmanlıca sözlüklerde “polemik”e “münakaşa-yı kalemiye” karşılığı verilmiş.    

ERAY CANBERK

MİZAH KONUSUNDA

   Mizahın çeşitli tanımları var. Bunlardan biri şöyle: “Dilimizde eğlence, alay, şaka, latife gibi mânalara gelmektedir. Güldürücü söz, durum veya davranış, fıkra, hikâye, resim ve karikatür de bazan aynı anlamda kullanılmaktadır… Mizah’ın başlıca gayesi güldürme’dir. Ayrıca düşündürebilir de. Güldürücü bir duruma, olaya görünüşe veya düşünceye tuhaf veya komik denir.” (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. Dergah Yayınları).

ERAY CANBERK

GAZETE OKUMA ZAMANI

   Sabah kalkar kalkmaz günlük gazeteyi eline alanlar vardır. Bu gibi kimseler “daha yüzünü yıkamadan gazete okur” diye tanımlanır halk arasında. Bu tanım elbette abartılıdır ama sabahları ilk işi günlük gazeteyi okumayı alışkanlık edinmiş kimseleri tam anlamıyla anlatan bir tanımdır.

ERAY CANBERK

NELER GELDİ… NELER GEÇTİ…

   2018 yılına girdik. Yeni yılın memleketimize ve dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyelim.

ERAY CANBERK

ADANMIŞ BİR HAYAT

    Cumhuriyet’in ilânından tam bir yıl önce 29 Ekim 1922’de Ankara’da dünyaya gelmiş.

ERAY CANBERK

KAHVE FALI

   “Fal” Arapça bir kelimeymiş. Sözlüklerden birinde ilk olarak “iyiye yorumlanan şey” diye, ikinci olarak da şöyle tanımlanıyor: “Kahve telvesi, kâğıt, bakla gibi malzemelerin görünüş ve duruş biçimlerinden anlam çıkararak kader, kısmet ve talih gibi geleceğe ait bilgileri edinme işi.”

ERAY CANBERK

ADANMIŞ BİR HAYAT

    Cumhuriyet’in ilânından tam bir yıl önce 29 Ekim 1922’de Ankara’da dünyaya gelmiş.