AHMET MARAŞLI VE İKİ EĞİTİM KİTABI

 Ahmet Maraşlı’nın iki önemli eğitim kitabından söz edeceğim. Mihrabad yayınları arasında çıktılar. 25 Baskıya ve 50 bin satışa ulaşan; orijinal fikirler, programlar ve uygulamaları içeren “Evde Okul Okulda Kalite” adlı kitabı ile 19 baskıda 41 bin satış elde eden “Okumayı Sevdirme Projesi.

 

Ahmet Maraşlı 1958 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Asıl adı Duran Saçmalı'ydı. MÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. Çocuk yetiştirmeye ilişkin konularına ağırlık verdi. Yurdun her yerinde, ebeveynlere, eğitimcilere ve öğrencilere konferanslar ve eğitimler veriyor.  

Ahmet Maraşlı, “Evde Okul, Okulda Kalite” adlı kitabını niçin yazdığını soranlara boynunu büküp “derdim var!” diyormuş. Ona göre, kitap bir derdin ifadesi. Dünyadan kötülüklerin hâkimiyetini kaldırıp, insanlığın gönlünü ve yüzünü güldürecek harika özelliklerle donanmış çocukları yetiştirmeye ve yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

1992’de Cağaloğlu'nda bir kitapçıya girmiş, evinde çocukları üzerinde uygulamaya çalıştığı şeyleri birkaç cümleyle özetlemiş; "Çocuk yetiştirme üzerine, şu şu özelliklere sahip bir kitap var mı?" diye sormuş. Kitapçı "Beyefendi, siz bu anlattıklarınızı kitap halinde yazsanız da bassak!" demiş. İşte bu kitabı yazmasının en büyük teşviki kitapçının bu cevap olmuş.

Ahmet Maraşlı, “Evde Okul, Okulda Kalite”de çocuklarını yetiştirmek için yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını ve bu alandaki düşüncelerini anlatıyor.

Okullarda ve eğitim sistemindeki yetersizliklerin bilincinde. Arzuladığı hedefe ulaşmak için düşünmeye, programlar üretmeye, her şeye bir de o gözle bakarak uygun malzemeler aramaya, araştırmaya başlamış. Kitap, iki ana bölümden oluşuyor.

Birinci Bölümde, çocuk yetiştirme üzerine uygulama ve düşünceler, ikinci bölümde ise, yetiştirme programı düşüncenin ufkunu açma konu ve metotlarına ağırlık vermiş. Kitabın her bölümünde yeni ve orijinal yaklaşımlar; her zaman lazım olan ama gündeme bile gelmeyen ilginç noktalar var.

Bu gün sözünü edeceğim, Ahmet Maraşlı’nın ikinci kitabının adı, “Okumayı Sevdirme Projesi” adını taşıyor.

Anne babalar çocuklarına, eğitimciler öğrencilerine okumayı nasıl sevdirebilirler, okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirler; bunun için değişik şartlara uygun çözüm yolları nelerdir? Bu sonunun cevabı bu kitaba vücut veren temel olmuş.

Ahmet Maraşlı, çocuklara okumayı sevdirme kazandırabilmek için önce yetişkinlere okuma alışkanlığını nasıl kazandırılabilir konusunda yoğunlaşmış.

Kültür edebiyat dünyası ve diğer insanlardan, okumayı sevenlerin çocukluklarına uzanan hatıralarını incelemiş. Okumayı nasıl sevdiklerini, hatıralarını araştırmış. Ulaşabildiği kadarıyla yaşayan örnek uygulamaları aktarırken, bunlardan yeni yollar çıkarmak istemiş. Okumanın önündeki engellerin ciddiyetini bilenlerin görüşlerine başvurmuş.

Okumayı sevdirme yollarını, hızlı okuma, hafıza teknikleri, not tutma teknikleri, dikkat artırıcı çalışmaları ele almış. İnsan tanıma sanatı gibi, çocuğa ve gence, üstün özellikler ve fark üreten nitelikler kazandırmaya yönelik pek çok konuyu kitabın içeriğinde bulabiliyoruz.

Fıkra ve hazırcevapları soruya çevirmek, hazırcevaplara cevaplar, eksik harfli konuşma ve yazma egzersizleri gibi, zihni ve kapasiteyi zorlayan, fakat asla zonklatmayan, çok hoş ve zevkli teknikler, düşünce üretimi çalışmaları çocukların ufkunu açacak nitelikte.

Ahmet Maraşlı şöyle diyor: “Ortada, çocukların ve gençlerin yetişmesine dönük, yer yer dağınık vaziyette kıymetli parçalar var. Ben o parçaları, bazı ilavelerle bir araya getirerek daha zengin ve faydalı bir eğitim-öğretim programı ortaya koymaya gayret ettim. Bu bir düşünce üretimi ve sentez çalışmasıdır.... “

Ahmet Maraşlı’nın “Okumayı Sevdirme Projesi” adlı kitabındaki önermeleri, aile ve okul ortamına tatlı bir heyecan ve hareketlenme getirebilir. İçlerinde hepimizin yapabileceği çok şeyler bulunabilir.

Yine kitap içeriğinde “birbiriyle kavuşan, karışan, ayrışan pek çok yollar, çok kolay ilk adımlar, çeşit çeşit anahtarlar, ilginç okuma kıvılcımları” yakalamak mümkün.

 

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0
hizmet koşulları.

Yorumlar