HÜSEYİN MOVİT

Kısa Kısa - 138

*  Hıncal Uluç, Sabah, 04.04.2018: "Müthiş (!) Romen Hoca var ya..."

   Hıncal Uluç, "Romanya halkından olan kimse" anlamındaki Rumen kelimesini istediği zaman doğru, istediği zaman da yanlış (Romen) yazıyor!

 

Fehim ÜÇIŞIK

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ -I

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olan Girişimcilik Destek Programı adlı düzenleme, amacını, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak şeklinde belirlemektedir (m.1). Bu düzenlemeye göre, girişimci, bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişidir (m.4/d). Girişimcilik destek programı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İŞGEM Desteği ve İş Planı Ödülü olmak üzere dört alt bileşenden oluşur (m.5). Uygulamalı girişimcilik eğitimi, KOSGEB tarafından düzenlenen veya yürütülen yahut onaylanan eğitimler ile ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen ve KOSGEB tarafından onaylanan girişimcilik dersleridir (m.6/I).

Arzu Zengin

Yapmam deme, beşer şaşar

Bir yanlış yaptım. “Ben bunu yapmam” dediğim türden bir şey yaptım. En güvendiğim yanımdan faka bastım, sınandım. “Ben bu oyuna nasıl geldim”, hatta “bunu yaşamam için evren bana tuzak mı kurdu ne” diye sormadan edemiyorum kendime.

AHMET ÖZDEMİR

BAHARDA MANİ ATMA GELENEKLERİ

0

Kuşkusuz manilerin doğup gelişmesinde en büyük etken sevgidir. Diyebiliriz ki, bir yandan seven insanın psikolojisi, bir yanda sevdalılar arasına yasaklar koyan töreler, manilerin doğmasını, gelişmesini ve yayılmasına neden olmuştur..

0
TAYLAN ERTEN

Yerli ve milli not!

0

   Moody’s, Fitch gibi küresel derecelendirme kuruluşları Türkiye ekonomisinin kredi notunu ne zaman düşürse, memleketi yöneten zevat küplere biner, ağzını açar gözünü yumar, o kuruluş hangisiyse verir veriştirir. Bu kadarla yetinmez, kafasındaki “çözümü” de ekler: Kendi derecelendirme kuruluşumuzu kuracağız!

0
KERİM EVREN

'Atlı Süvari'nin Dönüşü!

0

Medya, 'doğru ve güzel Türkçe' açısından, bizim gazeteciliğe başladığımız 1970'li yıllara oranla çok kan kaybetti.

 

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

Kaybolan Yaşamlar

0

           Zaman zaman sahafları gezmek, eski, yeni kitapları, dergileri karıştırmak benim kendime verdiğim en hoş ödüllerden biri olmuştur. Yine o tanıdık tozlu kitap kokusunu içime çekerek eski kitapçıları dolaştım bu hafta sonu. Her biri bir başka dünyanın kapısını açan kitaplara dokundum, kokladım, onları yazan ve bizlere ulaşmasını sağlayan bilinçlere içten teşekkürlerimi sundum.

 

0
AHMET ÖZDEMİR

ŞİNASİ

0

Ruslarla yapılan Şumnu Savaşında şehit düşen Bolulu bir topçu yüzbaşısının oğluydu. Anası onu okutabilmek için büyük zorluklara katlanmıştı. Ancak ilkokul düzeyine kadar okutabilmişti. Daha yukarısını okumaya, yoksullukları engel olmuştu. Zekiydi, yetenekliydi.

0
Fehim ÜÇIŞIK

YILLARDIR BEKLENEN SEÇİM VAADLERİ

 Vatandaşların hemen tamamı, gayet tabii olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği üzere, yiyecek, giyim, barınma ve tıbbi bakım zorunlu gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamak, olabildiğince iyi şartlarda yaşamak, çocuklarına iyi eğitim aldırabilmek, kirada iseler konut sahibi olabilmek istemekte, siyasi partiler de uzun yıllardır bu beklentiler doğrultusunda vaadlerde bulunmaktadırlar.