AHMET ÖZDEMİR

YAZIYOR!...

0

Meslektaşımız Cemil Özyıldırım’ın beklenen kitabı “Bizim Yokuşun Kalem Ustaları Yazıyor!...” bu yıl, yılbaşından itibaren okuyucularıyla buluştu.

0
HÜSEYİN MOVİT

Kısa Kısa - 136

* Müge Anlı, atv, 20.03.2018/12.28: "İstiare uykusuna yatmışsın."

   "Fenomen" sunucumuz "istihare" (Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma) yerine "istiare"yi (ödünçleme) kullanıyor!

Fehim ÜÇIŞIK

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNİN ZARARLARI-II

 Milletvekilleri seçimlerinden önce çeşitli siyasi partiler asgari ücret konusunda, ailenin ihtiyaçlarının dışlanması ve köyde kentte ve büşükşehirde ayni ücretin uygulanmasını değil, bizce isabetsiz olarak yalnızca ülke genelindeki tek miktarını esas alarak vaadlerde bulunmaktadırlar.

Arzu Zengin

Orta yaş hüznü

Evimizin arka köşesinde aile fotoğraflarımızın asılı olduğu bir duvar var.

AHMET ÖZDEMİR

EDEBİYATIMIZDA HOŞ SEDALAR

0

Üretkenliği, titiz araştırmaları, vefasıyla örnek ve ağabey şairlerimizden Abdullah Satoğlu, “Edebiyat Dünyamızdan Hoş Sedalar” başlığı altında hazırladığı kitapların dördüncüsü de yayınlandı.

0
KERİM EVREN

Yeni Dönemin Rengi

0

Ülkemizin basın - yayıncılık geçmişi; neredeyse sansür, baskı, gazete - dergi kapatma, gazeteci - yazar hapsetme, kitap toplatma... öykülerinden oluşuyor. Hıfzı Topuz, "Türk Basın Tarihi"nde, II. Abdülhamit döneminin evlere şenlik bir sansür öyküsünü anlatır (sayfa 57). Daha doğrusu, Ahmet İhsan'ın (Tokgöz) "Matbuat Hatıralarım" kitabından aktarır.

 

0
TAYLAN ERTEN

Borç gırtlağa dayanınca…

0

   Ekonomide de “bıçak” kemiğe dayanır! Dayanmakta olduğu anlaşılıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek –ki ekonomi yönetiminin en Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası- gibi kritik dört kurumunun koordinasyonundan sorumludur- bir süredir özel sektörün birikimli döviz borcunun “riskli” bir seviyeye geldiğini, tedbir alınması gerektiğini ve hükümet olarak alacaklarını söylüyor.

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

TİYATRO YAŞAMIN AYNASIDIR

0

Bir “Dünya Tiyatro Günü” daha kutladık. 1961 yılından beri “Uluslararası Tiyatrolar Birliği” tarafından her yıl 27 Mart tarihinde çeşitli etkinlikler ile Dünya Tiyatro Günü kutlanmaktadır. Ayrıca 27 Mart tarihi  Paris’teki 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun da açılış günüdür. 

 

0
ÖNDER BALIKÇI

Garip Şiirler(1)

0

“Garip şiirler”, her dilde çok ilgi çeker.

0