HÜSEYİN MOVİT

Kısa Kısa - 143

*  Hürriyet, 11.05.2018: "Batının Gözünden Osmanlı Tarihi"
   "Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp" anlamındaki "Batı" özel isimdir, ulanan ekler kesme imi ile ayrılır!

 

Fehim ÜÇIŞIK

SERMAYENİN FAİZİ EMEĞİN BEDELİ

1982 Anayasasına göre, kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Devletin temel amaç ve görevlerindendir (m.5). Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi (m.48/II), çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri (m.55/II) ve hayat seviyesinin yükselmesi için gerekli tedbirleri alır (m.49/II). Devlet, para, kredi, sermaye ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır (m.167/I).

AHMET ÖZDEMİR

“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM...”

0

20 Aralık 1917’de Tokat’ın Zile ilçesinin Çeltek köyünde doğan Cahit Külebi, Atatürk yolunun duraklarında vücut buldu. Ata’nın istiklâl yolculuğu Anadolu’da Samsun’dan başlamıştı. İşte o günü “Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı” şiirinde şöyle anlatmıştı:
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

0
KERİM EVREN

Ulusal Bayram Coşkusu?

0

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasındayız. Tüm ulusumuza kutlu olsun.

0
NİLGÜN SERİMOĞLU

BİLİYOR MUYDUNUZ? ( Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Az Bilinen Şeyler )

0

    Mustafa Kemal Atatürk geçmişten bugüne dünyada çok tanınan ve hakkında konuşulan bir devlet adamıdır. Onun hakkındaki bazı şeyleri zaman zaman yabancılardan öğreniyoruz. İnternet aracılığı ile gelen bir belgenin bazı bölümlerini paylaşmak istedim. İşte az bilinen birkaç şey…

0
ÖNDER BALIKÇI

Hayaller ve başarı

0

Eğitim-öğretimde basmakalıp, gelenekçi sistemden sıyrılarak, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışan idealist öğretmenleri seviyorum.
Geçtiğimiz günlerde bunun iki güzel örneğini gördüm.

0
AHMET ÖZDEMİR

KARDAK DÜZELTİCİLERİ

0

Kimi zaman belleğimde kaldığı kadarıyla doğup büyüdüğüm yerlerin sosyal ve toplumsal yaşantısından, deyiminden, atasözünden, geleneğinden, göreneğinden söz ediyorum. Yarım yamak anımsadığım pek çok şeyin tamamına hatırlayabilmek için sabaha kadar deli danalar gibi dönüp durduğum olmuştur.
Geçenlerde bir deyim aklıma geldi: “Kardağını düzeltmek.”

 

0
HÜSEYİN MOVİT

Kısa Kısa - 142

* Hıncal Uluç, Sabah, 04.05.2018: "O zaman kapıya 5 yıldız konabiliyor...", "Londra Olimpiyatlarında Yaşarları, Celal, Nasuh ve Gazanferleri günü gününe..."

   - Yıldızlar kendi kendilerine kapıya konmuyor, konuluyor.

   - Hıncal Uluç, kesme imi kullanımında gereken özeni göstermiyor!

Doğru işaretleme: "Londra Olimpiyatlarında Yaşar'ları, Celal, Nasuh ve Gazanfer'leri günü gününe..."

 

Fehim ÜÇIŞIK

ESKİ CUMHURBAŞKANLARININ NUMARAYLA ANILMASI

Ülkemizde önceki dönemlerde görev yapmış başbakanlardan bahsedilirken eski başbakan veya eski başbakanlardan falanca denilmekte, eski cumhurbaşkanları ise çok kişi ve kuruluş tarafından dokuzuncu cumhurbaşkanı, onuncu cumhurbaşkanı şeklinde sıra numarasıyla anılmaktadır.