TAYLAN ERTEN

Milli gelir kaç para?

0

     Öyle ya… Devletin istatistik kurumu, durup dururken, teknik adı “gayrisafi yurtiçi hasıla“ olan, düz vatandaşın “milli servet” diye bellediği milli gelir hesaplarını “revize ettim” deyip hem gelirin “anasını” hem de kişi başına düşen “sanal” payını yükseltirse, biz de sorarız: Milli gelir kaç para?

0
KERİM EVREN

Türk Dil Bayramı

0

Önümüzdeki salı, Türk Dil Bayramı'nı kutlayacağız.

0
ERAY CANBERK

NÜFUS HAREKETLERİ

    Nüfus hareketleri denince öncelikle nüfusun doğumlara ve ölümlere bağlı  artışı ya da azalışı söz konusudur. Kırsal alandan kentlere göç, ülkeler arası göçler, gönüllü göçler, zorunlu göçler gibi olgular da nüfus hareketlerini oluşturuyor. 

NİLGÜN SERİMOĞLU

HALK OZANLARI (KÖROĞLU)

0

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne-Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden-Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi bölük bölük dizildi-Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu-Eğri kılıç kında paslanmalıdır 

0
AHMET ÖZDEMİR

KERİME NADİR

0

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri Kerime Nadir’di. Büyük eleştirileri ve büyük övgüleri üzerine çekti. Yazarlığını topluma ve gerçeklere sırt çevirerek kendi dünyasında sürdürmekle” eleştirildi. Köşklerde, yalılarda geçen olaylarla, soylu ve seviyeli kişileri anlatan romanlar yazmakla, itham edildi. Onu, çağının sorunlarına ilgisiz, romantik aşkları anlatan piyasa romancısı olmakla suçladılar.

0
HÜSEYİN MOVİT

Kısa Kısa - 108

*  Öcal Uluç,Türkiye, 08.09.2017: "M. Ali Kışlalı’dan başlayarak, Cihat Babanlarla, Tarık Buğralarla, Nezih Demirkentlerle..."

   Özel adlara eklenip aile, gil anlamı veren "-lar", "-ler" ekleri kesme ile ayrılmaz. (Örnek: Ahmetler, Mehmetler) Ancak benzerleri anlamı veren "lar", "ler" ayrılır. (Örnek: Fatih'ler, Atatürk'ler.) Doğru yazım: Cihat Baban'larla, Tarık Buğra'larla, Nezih Demirkent'lerle...

 

Fehim ÜÇIŞIK

MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan memur maaş zamları toplu sözleşmeyle belirlenmiştir. Memur maaşlarına 2018 yılında ilk altı ay için %4, sonraki altı ay için %3,5, 2019 yılının ilk yarısında % 3,5 ve ikinci yarısında % 5 zam yapılması kararlaştırılmıştır.

ERAY CANBERK

DÜNYA HÂLİ VE DÜNYANIN HÂLİ

   “Dünya hâli” dendiğinde nitelenen durum dünyanın güncel hâli, olup biten toplumsal ve siyasal olaylar değil, sıradan olaylar, günlük yaşayışımızla ilgili basit sorunlardır söz konusu olan. “Dünya hâli” deyimi hoşgörüye sığınmayı ya da hoşgörü beklemeyi dile getirir; ayrıca tevekkülü, alışılmışlığı, beklenebilirliği içerir. Tıpkı “insan hâli” deyimi gibi; olağan karşılama, pek şaşırmama, pek yadırgamama durumunu anlatır.

TAYLAN ERTEN

TÜİK bizi yanıltıyor mu?

0

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),   çocukluğumuzun sevilen resimli roman kahramanı sihirbaz Mandrake gibi…

0