TGS 65 yaşında

Türkiye'de medya alanının en köklü meslek örgütlerinden olan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 65. yılını kutladı.

10 Temmuz 1952'de Cevat Fehmi Başkut, Nazım Ulusay, Melih Yener, Ecvet Güresin, Sami Teziş, İhsan Tayşılı, Ali İhsan Göğüş, Ahmet İhsan, Sema Ayoğdu, Cevat İstek, M. Ragıp Esatlı, Hıfzı Topuz, Hayri Engin, Ali Karakurt, İzzet Akyol ve Sezai Soleli tarafından kurulan TGS, 65. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda gazetecilerin daha çok örgütlenmesi gerektiğini vurguladı:

TGS Genel Başkanı Uğur Güç, kuruluş yıldönümüyle ilgili olarak şunları söyledi: Kurulduğu günden bu yana medya emekçilerinin haklarını korumak, ilerletmek, güvenceli bir yaşama ulaşmaları için taviz vermeden mücadele eden TGS, aynı zamanda Türkiye’de basın özgürlüğünün, editoryal bağımsızlığın ve tarafsız haberciliğin de savunuculuğunu üstleniyor.

  1. yaşımıza girdiğimiz bugünlerde gazetecilik mesleği ve medya sektörü karanlık günlerden geçiyor. Sansürlenen yazılar, gizlenen haberler, basın kuruluşları üzerindeki siyasal baskılar ve gazeteciler hakkında açılan yüzlerce dava bunların en somut örnekleri. Bugün halen 35 meslektaşımız ise çeşitli gerekçelerle cezaevlerinde tutularak özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta, binlercesi güvencesiz ve sendikasız çalışmaya zorlanmaktadır.

Ülkenin, medyanın kutuplaştırıldığı bugünlerde başta cezaevlerinde bulunan gazetecilerin  özgürlüğü olmak üzere, iş ve gelecek güvenceli, sendikalı, toplu sözleşmeli bir sektör yaratmak için meslektaşlarımızı daha fazla örgütlenmeye çağırıyoruz.