Servis sektörü İstanbul’da çalışan en verimsiz sektörlerden biri